Tento příspěvek byl přečten2534krát!

Čel.: Brassicaceae – brukvovité

Biscutella laevigata

Popis: Rostliny vytrvalé, lodyha přímá, 15-45 cm vysoká, v dolní části hustě chlupatá, v horní části lysá. Listy v přízemní růžici obkopinaté až podlouhlé, celokrajné nebo oddáleně zubaté, hustě chlupaté až olysalé, lodyžní listy nečetné. Květy uspořádané v hoznovitém květenství, koruna prostoplátečná, korunní lístky žluté, 4-7 mm dlouhé. Šešulky dvoučetné. Kvete od května do července.

Ekologie: Výslunné stráně, kamenité svahy, skály, sutě, prosvětlené lesy, písčité bory.

dvojštítek hladkoplodý

Rozšíření: Středoevropsko-(sub)alpínský druh s těžištěm rozšíření v pohořích střední Evropy a jejího okolí. V ČR roste převážně v nižších polohách v severozápadních a středních Čechách a na střední a jižní Moravě, v SR v karpatské oblasti od Malých Karpat a Strážovských vrchů až po Slovenské rudohoří a střední Pohornádí, v panonské oblasti se objevuje vzácně. Roste od nížin až po subalpínský stupeň.

Záměny: Od podobných druhů jej odlišují ploché, brýlovitě dvoučetné šešulky a odstále chlupaté odění.

Biscutella laevigata, dvojštítek hladkoplodý

Poznámka: Velmi proměnlivý a taxonomicky problematický taxon, který se člení v řadu poddruhů nebo drobných druhů.

Ohrožení: V České republice řazena k ohroženým druhům (C3), ve stejné kategorii je chráněna zákonem (§3).

Biscutella laevigata, dvojštítek hladkoplodý

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 29.3.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget