Tento příspěvek byl přečten2047krát!

Syn.: Sceptridium multifidum (S. G. Gmelin) Tagawa, Botrychium matricarioides Willd., Botrychium matricariae (Schrank) Spreng.

Čel.: Ophioglossaceae (R. Br.) Agaedh – jazykovité

Botrychium multifidum

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 6-20 cm. Pupeny a mladé rostliny jsou chlupaté, list je dlouze řapíkatý, rozdělený na plodnou a neplodnou část. Řapík je silný, naspodu často červeně naběhlý, sterilní část se od fertilní odděluje v dolní čtvrtině až třetině délky. Plodná část je obvykle 2-4 krát delší než neplodná, která je řapíkatá, v obrysu trojúhelníkovitá, 2-3 krát zpeřená, širší než dlouhá, masitá s průduchy pouze na spodní straně. Plodná část je dlouze řapíkatá, 2-3x zpeřená s výtrusnicemi ve dvou řadách. Výtrusnice jsou volné, přisedlé, kulovité, výtrusy se tvoří od července do září a jsou žluté.

Botrychium multifidum

Záměny: Záměna je nepravděpodobná, vratička jednoduchá (Botrychium simplex), které se také sterilní část odděluje ve spodní třetině délky řapíku má jiný tvar sterilní části a není ani v mládí chlupatá. Navíc u nás neroste.

Botrychium multifidum

Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, na vřesovištích, v lesích, u lesních cest, převážně na kyselých podkladech.

Botrychium multifidum

Rozšíření v České republice: U nás rostla vzácně až roztroušeně, od pahorkatin do hor víceméně na celém území, dnes je známa pouze z několika málo míst na Šumavě a v Hrubém Jeseníku. Jeden čas byla dokonce považována za vymizelou.

Botrychium multifidum

Celkové rozšíření: Roste v severní, střední a východní Evropě, na východě až k Uralu a na Sibiř, na jihu zasahuje do východní Francie, severní Itálie a jižní části Karpat. Roste i v severní Americe.

Botrychium multifidum

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1), na Slovensku je hodnocena jako ohrožená a je zákonem chráněná.

Botrychium multifidum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 19.9.2014.

Fotografováno v Chráněné krajinné oblasti Šumava, pod vrchem Boubín, dne 2.8.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget