Tento příspěvek byl přečten2160krát!

Syn.: Vignea chordorrhiza (L. f.) Rchb.

Čel.: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Carex chordorrhiza

Popis: Vytrvalá, netrsnatá bylina vysoká 5-30 cm s dlouhými nadzemními výběžky. Lodyhy jsou přímé až vystoupavé, oble trojhranné, hladké. Listy jsou úzké, jen asi 1,5 mm široké, tuhé, ploché nebo žlábkovité, pochvy jsou hnědé. Klásky jsou nahuštěné, v počtu 3-5, všechny víceméně stejné se samčími květy dole a samičími nahoře, podůrné listeny chybí. Plevy jsou hnědé s bělavým okrajem. Okvětí chybí, blizny jsou dvě. Mošničky jsou hnědé, široce vejcovité, hladké, s krátkým zobánkem. Kvete od května do června, někdy až do října.

Carex chordorrhiza

Záměny: Rozlišování ostřic nepatří ke zcela snadným úkolům, zvláště proto, že jich je mnoho. Podobné jsou především další plazivé stejnoklasé ostřice s nahuštěnými klásky, např. ostřice časná (Carex preacox). Ty však rostou na jiných stanovištích (platí zvláště pro podobnou Carex stenophylla) a začasté jsou výrazně vzrůstnější. Podobné se mohou jevit i některé stejnoklasé ostřice, zvláště samčí jedinci ostřice dvoudomé (Carex dioica) mohou mást. I některé plazivé různoklasé ostřice s malým počtem nahuštěných klásků se ostřici šlahounovité vzdáleně podobají, záměna je ale nepravděpodobná.

Carex chordorrhiza

Ekologie: Roste na rašeliništích na místech s vysokou hladinou spodní vody, v příznivých podmínkách vytváří zapojené, i rozsáhlé porosty. Ve střední Evropě je považována za pozůstatek z dob ledových.

Carex chordorrhiza

Rozšíření v České republice: Roste velmi vzácně na Třeboňsku, na Českomoravské vysočině, v Krušných horách a na Šumavě. Na Slovensku je též velmi vzácná.

Carex chordorrhiza

Celkové rozšíření: Má rozsáhlý areál na severu severní polokoule, v Evropě, Asii i v severní Americe. V jižnějších zeměpisných šířkách se vyskytuje především ve vyšších polohách.

Carex chordorrhiza

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1r), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§1), na Slovensku je též řazena mezi druhy kriticky ohrožené a zákonem chráněné.

Carex chordorrhiza

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 9.9.2014.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště, dne 11.8.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget