PODOLSKÝ PROFIL – přírodní památka

Chráněné území se nachází na pravém břehu Vltavy, v širším centru Prahy – dva kilometry jižně od Vyšehradu. Je součástí svahů pod Kavčími horami (na jižních...

Čtěte více »


DVORECKÉ STRÁNĚ – přírodní památka

Přírodní památka Dvorecké stráně patří k jednomu z nejmladších chráněných území v Praze. Vyhlášena byla v květnu roku 2017. Nachází se v širším centru Prahy – dva kilometry jižně od...

Čtěte více »


JENERÁLKA – ochranné pásmo a bývalá těžebna

Přírodní památka Jenerálka je pravidelně podrobována přírodovědným průzkumům, což je logické – vzhledem k jejímu významu jako pěkné výslunné skalky s řadou ohrožených suchomilných a teplomilných druhů....

Čtěte více »


SKALKA – přírodní památka

Přírodní památka Skalka se nachází v centrální části Prahy, nad rušnou komunikací v ulici Plzeňská, od západu ohraničenou ulicí Pod Kotlářkou a od západu ulicí Pod Skalkou....

Čtěte více »


OKROUHLÍK – přírodní památka

Přírodní památka se nachází na jihozápadně orientovaném svahu nad zahrádkářskou kolonií (u ulic Na Okrouhlíku a Na Pěšinách) a pod budovami Akademie věd České republiky...

Čtěte více »


STŘEŠOVICKÉ SKÁLY – přírodní památka

Přírodní památku Střešovické skály tvoří skalní odkryv nad rušnou komunikací Na Petřinách, která spojuje Střešovice s Veleslavínem. Na jihu chráněné území navazuje na zástavbu v ulicích U...

Čtěte více »


LÁDVÍ – přírodní památka

Přírodní památka se nachází na zalesněném návrší Ďáblického háje, asi 200 metrů severovýchodně od nejvyššího vrcholu kóty Ládví (359 m n. m.), v nadmořské výšce 344...

Čtěte více »


PROSECKÉ SKÁLY – přírodní památka

Přírodní památka se nachází na jižně exponované stráni pod plošinou Proseka, s krásnými výhledy jak na Libeň, tak i celou Prahu, pod ulicemi Nad Kundratkou, Na...

Čtěte více »


OBORA HVĚZDA – přírodní památka

Přírodní památku Obora Hvězda tvoří rozsáhlý lesní komplex  mezi Petřinami, Dolní Libocí a Motolem, obklopený městskou zástavbou. Tvoří jeden z mála přírodních celků v silně antropicky destruované...

Čtěte více »


MÝTO – přírodní rezervace

Přírodní rezervace se nachází při jihovýchodním okraji Prahy, podél potoka Rokytka, který se zachovává svůj přirozený charakter, což se týká i navazujícího úzkého pásu lesa....

Čtěte více »


Starší příspěvky
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget