BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ – evropsky významná lokalita

Území evropsky významné lokality Břežanské údolí se nachází na hranici Prahy a Středočeského kraje. V Praze je její součástí přírodní rezervace Šance, na území Středočeského kraje zahrnuje...

Čtěte více »


KAŇON VLTAVY U SEDLCE – přírodní památka

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce je malou dílčí částí stejnojmenné evropsky významné lokality (její součástí jsou v Praze chráněná území Zámky, Podhoří, Sedlecké skály, Podbabské...

Čtěte více »


SOUTOK POTOKA JORDÁN – návrh vyhlášení významného krajinného prvku

Navržený významný krajinný prvek se nachází v katastru města Odolena Voda, na soutoku bezejmenného potoka (který pramení na severovýchodním okraji obce Postřižín) a potoka Jordán (který...

Čtěte více »


POVODÍ ODOLENSKÉHO POTOKA

Odolenský potok se jako nit táhne podstatnou částí katastru města Odolena Voda od jihu k severu. Začíná v místě čistírny odpadních vod při severním okraji...

Čtěte více »


POVODÍ KORYCANSKÉHO POTOKA

Korycanský potok se v některých ohledech liší jak od Odolenského, tak od potoka Jordán. Má na rozdíl od nich alespoň část toku s relativně přirozeným a...

Čtěte více »


NA SKÁLÁCH U ODOLENY VODY

Zalesněný hřebínek táhnoucí se od Odoleny Vody směrem na Dřínov se označuje jako Velké vršky. Zřejmě v poměru k „malým“ vrškům, které byly vyhlášeny jako...

Čtěte více »


VELKÝ HÁJ V ODOLENĚ VODĚ

Velký háj vytváří výrazný lesní celek v katastru města Odolena Voda a úspěšně soupeří svojí rozlehlostí s lesním hřebínkem Na Skálách. Jejich původ a tím...

Čtěte více »


STRÁNĚ U ČENKOVSKÉHO LOMU

Čenkovské stráně jsou součástí pásma starohorních vulkanitů (sopečných hornin), které se táhnou z Dolínku až do Netřeby. Jeho součástí je i Velkoveský vrch (266 m n.m.),...

Čtěte více »


PŘÍRODA MĚSTA ODOLENA VODA

Při pohledu na turistickou mapu se okolí města Odolena Voda může jevit zdánlivě nezajímavé – jak z důvodu blízkosti průmyslových závodů, tak i jejím umístěním...

Čtěte více »


POVODÍ POTOKA JORDÁN

Potok Jordán pramení v mělkém údolí Velkého háje mezi dálnicí a ulicí Květnová v Odoleně Vodě. Na jeho cestě se připojuje ještě několik pramenišť. Za...

Čtěte více »


Starší příspěvky
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget