VLTAVSKÉ TŮNĚ – návrh přírodní památky

PODPOŘTE PETICI PROTI REALIZACI „PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO PARKU VLTAVSKÉ TŮNĚ“ Vltavské tůně se nacházejí při severní hranici Prahy, mezi ústím Drahanského údolí a křižovatkou silnic Nábřežní a...Čtěte více »

JEZÍRKA – přírodní rezervace

Přírodní rezervace se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, 2 km jihozápadně od obce Skryje. Jižní a jihovýchodní část chráněného území je modelován vývojem údolí Zbirožského...Čtěte více »

BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ – evropsky významná lokalita

Území evropsky významné lokality Břežanské údolí se nachází na hranici Prahy a Středočeského kraje. V Praze je její součástí přírodní rezervace Šance, na území Středočeského kraje zahrnuje...Čtěte více »

KAŇON VLTAVY U SEDLCE – přírodní památka

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce je malou dílčí částí stejnojmenné evropsky významné lokality (její součástí jsou v Praze chráněná území Zámky, Podhoří, Sedlecké skály, Podbabské...Čtěte více »

SOUTOK POTOKA JORDÁN – návrh vyhlášení významného krajinného prvku

Navržený významný krajinný prvek se nachází v katastru města Odolena Voda, na soutoku bezejmenného potoka (který pramení na severovýchodním okraji obce Postřižín) a potoka Jordán (který...Čtěte více »

POVODÍ ODOLENSKÉHO POTOKA

Odolenský potok se jako nit táhne podstatnou částí katastru města Odolena Voda od jihu k severu. Začíná v místě čistírny odpadních vod při severním okraji...Čtěte více »

POVODÍ KORYCANSKÉHO POTOKA

Korycanský potok se v některých ohledech liší jak od Odolenského, tak od potoka Jordán. Má na rozdíl od nich alespoň část toku s relativně přirozeným a...Čtěte více »

NA SKÁLÁCH U ODOLENY VODY

Zalesněný hřebínek táhnoucí se od Odoleny Vody směrem na Dřínov se označuje jako Velké vršky. Zřejmě v poměru k „malým“ vrškům, které byly vyhlášeny jako...Čtěte více »

VELKÝ HÁJ V ODOLENĚ VODĚ

Velký háj vytváří výrazný lesní celek v katastru města Odolena Voda a úspěšně soupeří svojí rozlehlostí s lesním hřebínkem Na Skálách. Jejich původ a tím...Čtěte více »

STRÁNĚ U ČENKOVSKÉHO LOMU

Čenkovské stráně jsou součástí pásma starohorních vulkanitů (sopečných hornin), které se táhnou z Dolínku až do Netřeby. Jeho součástí je i Velkoveský vrch (266 m n.m.),...Čtěte více »

Starší příspěvky
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget