Živočichové

Schmarda’s Shrub Frog, Sri Lanka Bug-eyed Frog, Gorahedi Panduru Mediya, drsnokožka cejlonská

Syn.: Theloderma schmarda (Kelaart, 1854), Philautus schmarda (Kelaart, 1854), Kirtixalus schmarda (Kelaart, 1854), Theloderma schmardanum (Kelaart, 1854)

Třída: Amphibia

Řád: Anura

Čeleď: Rhacophoridae

Morfologie: Dospělí samci měří… Číst více

Třída: Amphibia – obojživelníci

Řád: Salamandroidea – mloci

Čeleď: Salamandridae – mlokovití

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Ranšpurk 17.4.2022.

Za revizi nálezu děkuji Zdeňku Mačátovi.

Legenda k symbolům a výrazům v tabulkách:

Četnost nálezů – počet sledovaných jedinců

Četnost populace – odhad počtu jedinců v lokalitě

Závislost na území

primární (druh je plně závislý na prostředí lokality)

sekundární (druh je na prostředí lokality závislý jen v určité fázi života)… Číst více

sýkora koňadra

Územní rozsah průzkumu

Přírodní památka se rozkládá ve 3 oddělených lokalitách. Průzkumy proběhly na těchto disjunktních plochách (vyznačeny písmeny A, B, C), vzhledem k charakteru sledovaných skupin není možné soustředit pozornost pouze na tyto plochy, proto byly průzkumy provedeny… Číst více

pěnice černohlavá, samice

Úvod, metodika

V ploše přírodní rezervace se vyskytují typické ekotypy, vhodné pro sledovanou skupinu ptáků. Morfologicky je území výrazně členité s rozdílnými teplotními i vlhkostními parametry. Většina areálu je zalesněná, páteřní osu tvoří Únětický potok, který je zároveň důležitým… Číst více