ČERNÝ RYBNÍK – přírodní rezervace

Lokalita chráněného území se nachází při státní hranici s Německem, 4,5 km jihozápadně od vodní nádrže Fláje a přibližně 8,5 km severozápadně od Litvínova. Chráněné území...

Čtěte více »


ČERNÁ LOUKA – přírodní rezervace

Lokalita chráněného území se nachází při státní hranici s Německem, přibližně 14 km severozápadně od Ústí nad Labem, mezi Habarticemi a Adlofovem, mezi horskými loukami a...

Čtěte více »


STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM – evropsky významná lokalita

Lokalita chráněného území se nachází na stráni severovýchodně od kraje obce Encovany. Celý svah (jehož je přírodní památka součástí) má jihozápadní až západní expozici a...

Čtěte více »


STRÁNĚ U VELKÉHO ÚJEZDU – evropsky významná lokalita

Lokalita chráněného území se nachází na východně až severně orientovaných svazích údolí Lučního potoka mezi obcemi Zahořany a Velký Újezd (jižní část) a Širokého potoka...

Čtěte více »


BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ - evropsky významná lokalita

Pokud se rozhodnete vypravit do přírodní památky Bílé stráně u Štětí, můžete čekat cokoliv, jenom ne krásné výhledy s pěknými přírodními scenériemi. Právě naopak –...

Čtěte více »


SKALKY U TŘEBUTIČEK - evropsky významná lokalita

Přírodní památka se nachází mezi obcemi Třebutičky, Encovany a Sedlec. Tvoří ji lesnatý vrch Skalky (kóta 337 m n.m.), včetně výslunných strání v okrajových partiích....

Čtěte více »


STRÁNĚ U DRAHOBUZI - evropsky významná lokalita

Přírodní památka Stráně u Drahobuzi je jednou z velmi zajímavých botanických lokalit nacházející se v trojúhelníku mezi Litoměřicemi, Úštěkem a Štětím, konkrétně mezi obcemi Drahobuz...

Čtěte více »


HOLÝ VRCH – přírodní rezervace

Lokalita navrženého chráněného území se nachází mezi obcemi Zahořany, Encovany a Sedlec (asi 1 km východně od obce Zahořany, 1 km severozápadně od obce Encovany...

Čtěte více »


SOVICE U BRZÁNEK – evropsky významná lokalita

Území přírodní památky Sovice u Brzánek je poměrně dobře známou lokalitou teplomilné vegetace (resp. „svahy vrchu Sovice“). Nachází se přibližně 3 km severovýchodně od Roudnice...

Čtěte více »


OBLÍK - národní přírodní rezervace

„Společně s Ranou jedna z nejvýznamnějších lokalit xero- a termofilních bezobratlých v Čechách“, „Mezinárodně významná lokalita“ nebo „skutečné modelové území pro studium stepní vegetace“, to jsou...

Čtěte více »


Starší příspěvky
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget