Tento příspěvek byl přečten2054krát!

Drobnokvět pobřežní (Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité) se v Praze vyskytoval v 19. století. Jako druh obnažovaných den říčních toků vymizel patrně v souvislosti s úpravami toku Vltavy v Praze (např. výstavbou pražských nábřeží). Není zcela jasné, zda zdejší výskyt můžeme považovat za původní. Uvažuje se též o možném zavlečení na kopytech koní vlekoucích lodi proti proudu řeky (po Labi a dále Vltavě z Německa). Současný jediný pražský výskyt, v kolejišti Nákladového nádraží Žižkov, je bezpochyby druhotný. Vedle nejpravděpodobnějšího zavlečení s železniční dopravou, je též uvažována možnost, že se jedná o potomstvo původních rostlin vyskytujících se na březích Vltavy v Praze – již dávno na místo zavlečené na kopytech dobytčat, které zde zázračně přetrvalo do dnešních dnů. Jedná se o výskyt nesporně velmi zajímavý, neboť se zde drobnokvět na náhradním stanovišti udržuje již mnoho let. Osud lokality je ovšem, stejně jako osud drobnokvětu v celé ČR, nanejvýše nejistý.

corrigiola-litoralis1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste již jen vzácně na dolním toku Labe od Ústí nad Labem po státní hranici. Dlouhodobý druhotný výskyt je znám z Nákladového nádraží Žižkov.

corrigiola-litoralis2

Celkový areál rozšíření: Roste především v západní Evropě, na sever zasahuje do Británie a jižní Skandinávie, na východě do povodí Odry (Polsko) a Labe (Čechy). Roste také ve Středomoří, izolovaně zasahuje až do Sýrie. Druhotně se vyskytuje v Americe nebo jižní Africe.

corrigiola-litoralis3

Ekologie: Roste na štěrkových náplavech říčního eulitorálu. Nesnáší zastínění ani trvalé zaplavení vodou, byť krátkodobě vydrží i ponoření (dva týdny). Konkurenčně jde o rostlinu velmi slabou, která nesnáší zarůstání míst výskytu, naopak povodně i s velkými přesuny hmot říčního štěrku drobnokvět dobře snáší a při poklesu vodního stavu se znovu objevuje. Drobnokvět je samosprašný, jeho nažky jsou těžké a příliš neplavou, proto obtížně obsazuje nová místa. Byl však prokázán přenos na nohách zvířat a to i na náhradní stanoviště (písčiny v okolí řek v Německu). Pražské náhradní stanoviště celkem připomíná ta přirozená, místo je osluněné, občas zaplavované (po větších deštích), rostlinstvo je nezapojené, podloží písčité, chudé.

corrigiola-litoralis4

Ohrožení a ochrana: Je právem zařazen mezi kriticky ohrožené druhy z důvodu úbytku míst výskytu (C1t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1). Vzhledem ke své nenápadnosti není člověkem ohrožován přímo, jen nepřímo vytrvalými snahami o regulaci toků řek. Druh vyžaduje kolísání hladiny, což zase vadí lodní dopravě. Je dostatečně prokázáno, že po vybudování jezů a zdymadel a tím vymizení možnosti občasného obnažování dna řeky, mizí i drobnokvět. Jeho další osud v Čechách je proto nejistý.

corrigiola-litoralis5

Ohrožení na území Prahy: Na březích Vltavy byl v Praze druh již dávno vyhuben. Osud náhradní lokality v kolejišti Nákladového nádraží Žižkov je značně nejistý, neboť se poslední dobou zvyšují snahy o utilizaci celého území nádraží. Případný zásadní zásah by drobnokvět s jistotou nepřežil. Co je platno, že se jedná o zákonem chráněný druh, když současný pražský výskyt je zjevně druhotný.

corrigiola-litoralis6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je dobře poznatelný, pro své leckdy malé rozměry ovšem snadno přehlédnutelný.

corrigiola-litoralis7

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka

Fotografováno na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze, dne 14.8.2014.

Publikováno dne 29.9.2014.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget