Tento příspěvek byl přečten2174krát!

Syn.: Euphorbia illirica Lam., Tithymalus villosus (W. et K.) Pacher; Euphorbia procera Bieb; Euphorbia pilosa Boiss.

Čel.: Euphorbiaceae Lindl. – pryšcovité

Euphorbia villosa

Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem, vysoká 40-80cm. Lodyha je přímá, rýhovaná, olistěná po celé délce, v horní části s četnými sterilními větvemi, které se později prodlužijí. Listy jsou střídavé, přisedlé, podlouhle kopinaté nebo podlouhle vejčité až obvejčité, 2-5 cm dlouhé a 1-2 cm široké, tupě špičaté, na okrajích v horní polovině jemně zubaté, navrchu roztroušeně chlupaté až olysalé, vespod přitiskle chlupaté, šedavě zelené. Cyathia vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících, vrcholový lichookolík je tvořen obvykle 5 dále větvenými větvemi. Podpůrné listeny lichookolíků jsou vejčité až vejčitě kopinaté, na vrcholu zašpičatělé, žlutozelené. Zákrovní listence jsou vejčité až obvejčité, nesrostlé, žlutavé, zprvu šedavě chlupaté, později často olysalé. Příčně oválné žlázky jsou žluté, později načervenalé. Kulovité tobolky jsou lysé nebo roztroušeně chlupaté, na povrchu mnohdy jemně bradavičnaté a obsahují hladká vejcovitá semena. Kvete od května do června.

Euphorbia villosa

Záměny: Poněkud podobný je pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), který má nápadně bradavkaté tobolky a nemá sterilní větve. Také poněkud podobný pryšec bahenní (Euphorbia palustris) má lysé listy.

Euphorbia villosa

Ekologie: Roste na vlhkých a střídavě vlhkých loukách, v pobřežních křovinách, na vlhkých světlinách v doubravách, především na bohatých, čerstvě vlhkých půdách, zejména na vápenitých podkladech, obvykle na stinných místech.

Euphorbia villosa

Rozšíření v České republice: Roste vzácně v severozápadních a středních Čechách (České středohoří, Polabí) a roztroušeně na jižní, jihovýchodní a střední Moravě, zvláště na jihovýchodě Bílých Karpat.

Euphorbia villosa

Celkové rozšíření: Souvisle roste v jižní Evropě od Pyrenejského poloostrova přes jižní Francii do severní Itálie odkud zasahuje až do střední Evropy, ostrůvkovitě se vyskytuje v jihovýchodní Evropě a na Kavkaze.

Euphorbia villosa

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem chráněn je ve stejné kategorii (§3).

Euphorbia villosa

Poznámka: Rostliny při poranění roní husté bílé mléko, a jako i ostatní pryšce je rostlina jedovatá.

Euphorbia villosa

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 15.1.2015.

Fotografováno v přírodní rezervaci Stupava, dne 10.5.2014 a 16.6.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget