Tento příspěvek byl přečten1986krát!

Syn.: Tithymalus palustris (L.) Hill

Čel.: Euphorbiaceae Lindl. – pryšcovité

Euphorbia palustris

Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým silným oddenkem, vysoká 50-120cm. Lodyha je přímá, dutá, silná, rýhovaná, lysá nebo slabě ojíněná, na podzim zbarvená do červena, olistěná po celé délce s listy dlouho na lodyze vytrvávajícími, v horní části s četnými nekvetoucími větvemi, které se později prodlužují. Listy jsou střídavé, přisedlé, podlouhle kopinaté až obkopinaté, 4-7 cm dlouhé a 1-2 cm široké, oddáleně zubaté, lysé, zelené, na spodní straně modrozelené, na podzim červenající. Cyathia vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících, vrcholový lichookolík je tvořen obvykle 5 dále větvenými větvemi. Podpůrné listeny lichookolíků jsou obvejčité až podlouhle vejčité, tupé. Zákrovní listence jsou obvejčité až podlouhle vejčité, nesrostlé, žlutavé. Příčně oválné žlázky jsou voskově žluté až nahnědlé. Kulovité tobolky jsou roztroušeně chlupaté, vzácně lysé, na povrchu vždy pokryté krátkými válcovitými bradavkami a obsahují hladká vejcovitá semena. Kvete od května do června.

Euphorbia palustris

Záměny: Nejpravděpodobnější je záměna za pryšec lesklý (Euphorbia lucida), který roste na stejných místech, má však rohaté žlázky. Obvykle také vytváří jakési „keříčky“, pryšec bahenní vedle něj působí též poněkud ovadlým dojmem. Také by asi byla možná záměna za pryšec kosmatý (E. villosa), ten je však většinou menší a navíc chlupatý.

Euphorbia palustris

Ekologie: Roste na vlhkých a zaplavovaných loukách v říčních nivách, v pobřežních křovinách, v lemech lužních lesů, na zamokřených, živinami bohatých půdách.

Euphorbia palustris

Rozšíření v České republice: Roste vzácně v Čechách v povodí Labe, Cidliny, Mrliny, hojnější je na jižní Moravě, v povodí Moravy, Dyje a dolní Svratky.

Euphorbia palustris

Celkové rozšíření: Roste v Evropě od severovýchodu Pyrenejského poloostrova po jižní Ural, na severu zasahuje do jižní Skandinávie a do Pobaltí, na jihu do Itálie, na Balkán, do Gruzie a do Turecka.

Euphorbia palustris

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem chráněn je v kategorii druhů silně ohrožených (§2).

Poznámka: Rostliny při poranění roní husté bílé mléko, a jako i ostatní pryšce je rostlina jedovatá.

Euphorbia palustris

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 19.1.2015.

Fotografováno u Janohradu, dne 9.5.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget