Tento příspěvek byl přečten1377krát!

Hořec křížatý (Gentianaceae Juss. – hořcovité) je v pražské květeně zcela ojedinělým až výjimečným druhem. Nejbližší lokality se nacházejí v oblasti Milovic či Kokořínska, kde jsou známé, početné a pravidelně ověřované lokality. Z pražských fytochorionů (které ale nemusí zahrnovat pouze území Prahy) existují pouze starší nálezy z Českého krasu a jeden historický údaj z Brnek. V současné době se zřejmě jediný potvrzený výskyt nachází při severním okraji Prahy, na svazích Drahanského údolí. Konkrétně v katastrálním území Dolní Chabry, ale v návaznosti na katastrální území Brnky ve Středočeském kraji. Zřejmě se jedná o stejný nález, který byl dokladován s lokalizací Brnky.

Gentiana cruciata

Rozšíření na území České republiky: Roztroušeně se vyskytující druh, který je rozšířen především v teplých oblastech a ve středních polohách na vápnitých substrátech. Pouze okrajově se (na vápencích) dostává i do horských poloh, kde ale nepřekračuje nadmořskou výšku 900 m n. m.

Gentiana cruciata

Gentiana cruciata

Celkový areál rozšíření: Hořec křížatý má rozsáhlý areál, který zahrnuje velkou část Evropy mimo Skandinávii, Velkou Británii a Portugalsko. Zasahuje také do evropské části Ruska, dále na Kavkaz, Sibiř a do Střední Asie.

Gentiana cruciata

Ekologie: Druh suchých trávníků, výslunných svahů, pastvin, často na hlubších, těžších a bazičtějších půdách, zejména na vápencích (také na slínech, opukách a vápnitých pískovcích). Podle geologické mapy jsou podkladem lokality v Dolních Chabrech droby a prachovce. Jedná se o starý dožívající sad s širokolistými suchými trávníky – dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a subdominantně vystupující válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum).

Gentiana cruciata

Gentiana cruciata

Ohrožení a ochrana: Druh je řazen mezi silně ohrožené druhy (C2b), resp. ohrožené druhy (EN), zákonem je chráněn jako druh ohrožený (§3).

Gentiana cruciata

Ohrožení na území Prahy: Pro území Prahy nepochybně kriticky ohrožený taxon, který zde má jedinou a navíc velmi slabou populaci. Autorka nálezu uváděla v roce 2018 celkem 19 trsů, já jsem v roce 2019 napočítal 6 trsů, ale některé mi mohly i uniknout. Tato jediná lokalita je ohrožena postupným zarůstáním sadu, absencí kosení či pastvy (a hromaděním stařiny). V minulosti byla část sadu (mimo současný výskyt) i orána. Vhodným nástrojem ochrany by bylo vyhlášení významným krajinným prvkem.

Gentiana cruciata, hořec křížatý

Gentiana cruciata

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Velmi dobře poznatelný druh, i vzhledem k menšímu zastoupení čeledi hořcovitých v Praze.

Gentiana cruciata

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno na výslunném svahu nad Drahanským údolím 10.7.2019.

Autor děkuje autorce nálezu – Mgr. Martině Kobylákové – za informaci o tomto druhu, včetně upřesnění výskytu.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget