Tento příspěvek byl přečten1096krát!

Černýš rolní (čeleď:  Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité) se dříve vyskytoval jako plevel na polích, dnes je však nalézán spíše na suchých stráních či mezích. V Praze se vyskytuje nehojně v oblasti Českého krasu a na severu Prahy v kaňonu Vltavy. Je uváděn z těchto chráněných území: přírodní rezervace Chuchelský háj, národní přírodní památka Dalejský profil, přírodní památka Opatřilka-Červený lom, přírodní rezervace Podhoří, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní památka Sedlecké skály, přírodní památka Údolí Kunratického potoka. Ovšem výskyt v Údolí Kunratického potoka je v současnosti málo pravděpodobný.

Melampyrum arvense

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně v teplých oblastech, na místech s dostatkem vápníku v půdě.

Melampyrum arvense

Celkový areál rozšíření: Roste v Evropě od Pyrenejského poloostrova dále na východ přes Malou Asii a Kavkaz až po jih Uralu.

Melampyrum arvense 

Melampyrum arvense

Ekologie: Roste na suchých, výslunných stráních a mezích, podél cest, především na bazických podkladech. Dříve se vyskytoval též jako plevel v obilí.

Melampyrum arvense

Melampyrum arvense

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k výskytu jen v určitých oblastech a zřetelnému ústupu z polních kultur je řazen mezi druhy ohrožené (C3), resp. druhy zranitelné (VU), zákonem chráněn není.

Melampyrum arvense

Ohrožení na území Prahy: V současnosti se v Praze druh nezdá býti ohrožen, je opakovaně potvrzován například z přírodní rezervace Podhoří. Nepatří však k hojným druhům a proto si zaslouží zvýšenou pozornost. Jako druh polocizopasný je náchylný na změny přírodních podmínek, jako jednoletý druh zase vyžaduje narušovaná stanoviště, aby mohl každoročně vyklíčit ze semen. Je tedy ohrožován především zarůstáním ladem ležících míst a zahušťováním travních porostů. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti.

Melampyrum arvense

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Dosti nápadný a dobře poznatelný druh, především podle chocholu červených listenů. Černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum) má sice také červené listeny, ale nápadně čtyřřadě uspořádané.

Melampyrum arvense

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Podhoří 15.8.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget