Tento příspěvek byl přečten2119krát!

Syn.: Gladiolus neglectus Schute., Gladiolus rossiens Pers., Gladiolus tenuis Bieb., Gladiolus galiciensis Bess., Gladiolus felicis Mirek

Čel.: Iridaceae Juss. – kosatcovité

Gladiolus imbricatus

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 40-75 cm s vejcovitou hlízou, obalenou širšími plátky pochev loňských listů, rozpadajících se na tenká podélná vlákna. Lodyha je přímá, olistěná, lysá. Listy jsou v počtu 2-4, mečovité, k vrcholu lodyhy se zmenšující, nejdolejší je tupý, výše postavené jsou špičaté. Nejdolejší list je 20-50 cm dlouhý, (10-)12-20(-25) mm široký. Při bázi lodyhy se vytvářejí hnědé listy tvořené pouze pochvou. Květy jsou přisedlé nebo kratičce stopkaté, skládají obvykle jednostranný, hustokvětý hrozen, složený ze 7-10 květů. Listeny jsou podlouhle kopinaté, za plodu se prodlužující, špičaté, často fialově naběhlé, listence jsou podobné, ale menší. Květy jsou souměrné, oboupohlavné, okvětních lístků je šest ve dvou kruzích. Okvětní trubka je 7-8 mm dlouhá, zakřivená, okvětní cípy jsou členěné na nehet a čepel, jsou růžově červené až růžově fialové, spodní mají podélnou bílonachovou kresbu. Horní cíp má čepel okrouhle vejčitou, na vrcholu tupě hrotitou. Tyčinky jsou tři, čnělka je v horní části trojramenná. Tobolky jsou obvejcovité, tupě trojboké, na vrcholu mírně vmáčklé, semena jsou plochá, hnědočerná. Kvete od června do července.

Gladiolus imbricatus

Záměny: Podobný je velmi vzácný mečík bahenní (Gladiolus palustris), který má řídký, obvykle mnohostranný hrozen složený z menšího počtu květů, tobolky na vrcholu zaoblené, sytější barvu květů, užší a špičatější nejdolejší lodyžní list.

Gladiolus imbricatus

Ekologie: Roste na vlhkých, vzácněji i sušších loukách, na lesních bažinách, na okrajích pramenišť, v lemech křovin, ve světlých lesích a na lesních pasekách, vzácněji jako plevel na vlhkých polích. Roste na neutrálních až zásaditých půdách, často vápnitých.

mečík střechovitý

Rozšíření v České republice: Roste především v karpatských pohořích východní Moravy, v Beskydech a Bílých Karpatech a v přilehlých oblastech, dále v Jeseníkách, v Drahanské vrchovině. V Čechách je vzácný, roste spíše na východě (Rožďalovická tabule, východní Polabí).

Celkové rozšíření: Roste ve střední a východní Evropě, na západě dosahuje v Alpách do Francie, na severu do Lužice, Polska, Pobaltí, Finska, na jihu na sever Balkánu, na východě k Uralu, na Kavkaz, do Zakavkazí a do Íránu.

mečík střechovitý

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§2), na Slovensku je řazen mezi druhy zranitelné a je zákonem chráněn.

mečík střechovitý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 22.2.2014.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Jazevčí, v národní přírodní rezervaci Rejvíz a v národní přírodní rezervaci Porážky.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget