Tento příspěvek byl přečten98krát!

Syn.: Orchis robertiana Loisel., Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Barlia robertiana lusus candida Soó, Himantoglossum robertianum f. candidum (Soó) F.M.Vázquez, Orchis foliosa Masson ex Ker Gawl., Orchis fragrans Ten., Orchis longibracteata var. gallica Lindl., Himantoglossum robertianum f. gallicum (Lindl.) F.M.Vázquez, Orchis longibracteata Biv., Aceras longibracteatum Rchb.f.

Himantoglossum robertianum

Family: Orchidaceae – vstavačovité

Himantoglossum robertianum

Popis: Himantoglossum robertianum je jedním z největších druhů orchidejí. Její výška může přesáhnout 100 cm, díky čemuž je snadno odlišitelná od ostatních orchidejí. Má silnou lodyhu s velkými masitými lesklými zelenými listy uspořádanými do přízemní růžice. Květenství je husté a téměř válcovité, 6–23 cm vysoké, s počtem květů 25 až 70. Květy vydávají vůni připomínající kosatce a barva vnějších okvětních lístků může být červenofialová, nazelenalá nebo narůžovělá, vnitřních okvětních lístků světle fialová. Obecně nejsou mezi jedinci významné rozdíly, ale časté jsou hypochromní rostliny, které se vyznačují zelenou přilbou a bílým pyskem s olivově zelenými okraji. Tento druh orchideje využívá opylovací strategii známou jako klamání potravy. Vylučuje těkavé organické sloučeniny k přilákání opylovačů, ale nenabízí žádnou odměnu, protože neobsahuje žádný nektar. Proto se orchidej opyluje, aniž by vynakládala další energii na produkci nektaru.

Himantoglossum robertianum

Záměny: Je blízce příbuzný s Himantoglossum metlesicsianum, který se vyskytuje pouze na Kanárských ostrovech a Tenerife. Je ohrožený.

Himantoglossum robertianum

Ekologie: Tato orchidej preferuje oblasti s dostatkem přiměřeného slunečního záření a alkalické půdy, od suchých po vlhké. Vyskytuje se v nadmořských výškách do 1 700 m. Daří se jí v krátkostébelných travních porostech chudých na živiny, garrigue, křovinách a otevřených lesích. Je to jedna z prvních orchidejí, která kvete, začíná velmi brzy v prosinci a pokračuje až do května, přičemž období kvetení vrcholí v březnu.

Himantoglossum robertianum

Celkové rozšíření: Jedná se o vzácný, ale rozšířený druh, který se vyskytuje v celé oblasti Středomoří. Konkrétně jej lze pozorovat v Portugalsku, Maroku, Španělsku, na Baleárách, Francii, Itálii, Sardinii, Korsice, Alžírsku, Libyi, bývalé Jugoslávii, řecké pevnině, ostrovech v Egejském moři, Krétě, Anatolii a Kypru. V březnu 2023 byl zaznamenán v Izraeli a v roce 2022 byl zdokumentován v Británii, což naznačuje potenciální šíření v důsledku změny klimatu.

Himantoglossum robertianum

Ohrožení: Jako všechny druhy orchidejí je zařazena do přílohy B Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Vyhubení mu však nehrozí a je hodnocen jako málo dotčený (LC).

Himantoglossum robertianum

Autor textu a fotografií: Dimitra Kafetsi, překlad Daniel Hrčka.

Fotografováno na Mallorce 19. 3. 2023.

Himantoglossum robertianum

References

Claessens, J, K, Jacques, (2016). The Pollination of European Orchids. Journal of the Hardy Orchid Society. Vol.13.

Delforge, P, (2006). Orchids of Europe, North Africa and the Middle East.

iNaturalist. Available from https://www.inaturalist.org/taxa/81694-Himantoglossum-robertianum. Accessed 1 March 2024.

Rankou, H, (2011). „Himantoglossum robertianum” IUCN Red List of Threatened Species, 2011: e.T175926A7145415. Accessed 1 March 2024.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget