Tento příspěvek byl přečten2344krát!

Čel.: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Hottonia palustris

Popis: Vytrvalá vodní bylina vysoká 15-50 cm, řídce chlupatá a stopkatě žlaznatá, s ponořenou částí lodyhy větvenou, v uzlinách kořenující, s listy vstřícnými nebo přeslenitými, s vynořenou částí lodyhy nevětvenou, bezlistou. Listy jsou v obrysu kopinaté, peřenosečné, úkrojky jsou čárkovité, celokrajné, špičaté. Pětičetné květy vyrůstají v 3-8mi květých přeslenech skládajících koncový hrozen. Listeny jsou čárkovité, kališní lístky jsou z jedné čtvrtiny srostlé, čárkovité, špičaté, koruna je tvořena krátkou trubkou a do prostoru rozloženým lemem, je bílá nebo růžová, v ústí trubky žlutá, trubka je zdéli kalicha, cípy lemu jsou obvejčité, tupé nebo slabě vykrojené. Plodem je kulovitá tobolka s pěti chlopněmi a s početnými světle hnědými až černohnědými semeny. Kvete od května do července.

Hottonia palustris

Záměny: Vcelku nezaměnitelná, při vyschnutí tůní může unikat pozornosti.

Hottonia palustris

Ekologie: Roste v mělkých, na živiny středně bohatých, vzácně až chudých stojatých vodách, v tůních, ve slepých ramenech, v příkopech, ve strouhách. Vzhledem ke zranitelnosti vhodných biotopů bývá někdy její výskyt přechodný. Při kolísání vodní hladiny vytváří suchozemskou formu, která je obvykle sterilní.

Hottonia palustris

Rozšíření v České republice: U nás roste roztroušeně až vzácně na vhodných biotopech, od nížin do pahorkatin. Řada nalezišť již zanikla.

Hottonia palustris

Celkové rozšíření: Roste v Evropě, kde chybí na jihu, na východě dosahuje až na západní Sibiř, vyskytuje se též v Malé Asii.

Hottonia palustris

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§3), na Slovensku je řazena mezi druhy zranitelné a je zákonem chráněna.

Hottonia palustris

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 23.1.2015.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Libický luh dne 4.5.2014 a lese Dúbrava u Hodonína 10.5.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget