Tento příspěvek byl přečten2408krát!

Syn.: Lacellia prutenica Bubani

Čel.: Apiaceae Lindl. – miříkovité

Laserpitium pruthenicum

Popis: Dvouletá nebo víceletá monokarpická, vonná bylina s válcovitým tenkým oddenkem, na vrcholu bez čupřiny. Lodyha je přímá, vysoká 30-100 cm, rýhovaná, obvykle alespoň na bázi štětinatá, plná, větvená. Přízemní a dolní lodyžní listy jsou řapíkaté, horní listy jsou přisedlé, se štětinatou pochvou, často neúplně vyvinuté. Přízemní jsou až 30 cm dlouhé, lodyžní jsou menší. Listy jsou v obrysu trojúhelníkovité až vejčité, 2-3 krát peřenosečné, šedozelené. Lístky posledního řádu jsou hluboce peřenodílné, svrchu lysé, na bázi kýlovité nebo sbíhavé, úkrojky jsou podlouhlé až kopinaté, celokrajné a brvité, zoubky na vrcholech úkrojků mívají bílou barvu. Okolíky jsou složené, dosti velké, téměř ploché. Obal i obalíčky jsou vyvinuty, listeny obalu jsou početné, kopinaté, široce bělavě lemované a brvité, stopky okolíčků jsou na vnitřní straně hustě brvité, okolíčků je 10-20, listeny obalíčků jsou početné, vejčitě kopinaté, s blanitým lemem. Kališní cípy jsou velmi krátké, korunní lístky jsou bílé nebo nažloutlé, sušením žloutnoucí, obsrdčité, na vrcholu široce vykrojené, ve výkroji s lalokem. Dvounažky jsou široce eliptické, s křídly, žlutohnědé, žebernaté. Kvete od července do září.

Laserpitium pruthenicum

Záměny: Zvláště listy jsou zaměnitelné za jiné druhy miříkovitých, rostoucí na podobných stanovištích, jež mají též protáhlé úkrojky a v obrysu trojúhelníkovité listy. Olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a koromáč olešníkovitý (Silaum silaus) nemají listeny obalu, smldník bahenní (Peucedanum palustre) má dutou, mléčící, zcela lysou lodyhu. Všechny se pochopitelně liší v plodech.

Laserpitium pruthenicum

Ekologie: Roste na střídavě vlhkých loukách, na slatinných a rašelinných loukách, řidčeji ve světlých lesích, na půdách na báze bohatých, střídavě vlhkých.

Laserpitium pruthenicum

Rozšíření v České republice: V Čechách roste roztroušeně od nížin do podhůří, hlavně v severní polovině Čech v oblasti křídové tabule, na Blatensku, v Pošumaví, na Moravě především u Hodonína, v Hornomoravském úvalu, v Moravské bráně, ve Slezské nížině.

Laserpitium pruthenicum

Celkové rozšíření: Roste od jihovýchodní Francie přes střední Evropu po Pobaltí a střední Rusko, na jihu zasahuje do Itálie a na Balkán. V západní Evropě od Portugalska do Francie snad roste jiný poddruh.

Laserpitium pruthenicum

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem je chráněn v kategorii druhů silně ohrožených (§2). Na Slovensku je řazen mezi druhy potenciálně ohrožené.

Laserpitium pruthenicum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Jazevčí, dne 26.6.2011.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget