V současné době největší část aktivit směřuje do přípravy odborných podkladů pro vyhlašování zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit (lokality soustavy Natura 2000).

Zpracováváme komplexní přírodovědné průzkumy nebo provádíme monitoring chráněných a ohrožených druhů.

Přestože mezi průzkumy převažují ty botanické, spolupracujeme s odborníky na další přírodovědné obory. Realizovali jsme nebo nyní realizujeme průzkumy zaměřené také na houby, hmyz (brouci, motýli denní i noční), ryby, žáby, plazi a savce. Zpracovávali jsme i několik geologicky zaměřených plánů péče s erudovanými geology.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Přírodovědné průzkumy jsme zpracovávaly i pro další státní instituce (Zoologická zahrada hl.m. Prahy, Správa Krkonošského národního parku, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Křivoklátsko, Správa CHKO Český kras a Správa CHKO Kokořínsko) nebo právnické osoby. Zřejmě nejvýznamnější je v současné době podrobný průzkum Kaňonu Vltavy u Sedlce v náročném skalnatém terénu a s využitím metod k pokročilému vyhodnocení změn vegetace v odstupu několika desetiletí.

Spolupracujeme především s Hlavním městem Prahou, dále s Ústeckým, Středočeským a Karlovarským krajem.

Naším cílem je, aby podklady byly primárně dobře využitelné pro orgány ochrany přírody. Z toho důvodu se nebráníme doplnit podklady o další doplňkové průzkumy, příp. v odůvodněných případech realizujeme dílčí průzkumy z vlastního rozpočtu.

[pruzkum-ryb-strela]

Kompletní výčet naší činnosti naleznete v odkazech

Činnost v roce 2009

Činnost v roce 2010

Činnost v roce 2011

Činnost v roce 2012

Pokud budete mít zájem o naše služby nebo se budete chtít jen informovat, neváhejte nás KONTAKTOVAT.

Na ukázku je možné zaslat dříve zpracovávaný plán péče o přírodně cenné území, botanický průzkum nebo průzkum zaměřený na určitou skupinu živočichů.

 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget