Tento příspěvek byl přečten2087krát!

Syn.: Orchis officinalis Salisb., Orchis crenulata Gilib., Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, A. M. Pridgeon et M. W. Chase

Čel.: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Orchis morio, vstavač kukačka

Popis: Vytrvalá bylina s kulovitými až elipsoidními hlízami a nečetnými kořeny, vysoká 5-40 cm. Listy v počtu 7-12 jsou kopinaté až podlouhle vejčité, do 14 cm dlouhé, neskvrnité, spodní jsou růžicovitě nahloučené, horní jsou malé, lodyhu objímající. Květenstvím je klas se 7-25 květy, listeny zdéli semeníků jsou často fialové. Květy jsou tmavě až světle nachové nebo růžové, vzácně bílé. Všechny okvětní lístky s vyjímkou pysku tvoří přilbu. Pysk je příčně ledvinitý až téměř okrouhlý, sedlovitě prohnutý, mělce trojlaločný, ostruha je tupá, rovná nebo mírně nahoru směřující, stejně dlouhá nebo o málo delší než zbylá část pysku. Sloupek je asi 4mm vysoký, brylky jsou modrozelené. Semeník je přisedlý, zkroucený. Plodem je úzce elipsooidní tobolka s velmi drobnými semeny. Kvete od května do června.

Orchis morio, vstavač kukačkaOrchis morio, vstavač kukačka

Záměny: Záměna je málo pravděpodobná.

Ekologie: Roste na mírně suchých až mírně vlhkých, vzácněji až mokrých loukách, pastvinách, křovinatých stráních s nezapojeným bylinným patrem, ve světlých lesích. Vystupuje od nížin až asi do 2000 m n.m.

Orchis morio, vstavač kukačka

Rozšíření: Roste v  Evropě, na severu zasahuje do Británie, jižní Skandinávie a Estonska, na východě do středního Ruska, na jihu se vyskytuje po severní Itálii a Rumunsko, dále na jih je nahrazena jinými poddruhy. U nás kdysi nejhojnější vstavač, výrazně však ustoupil zvláště v druhé polovině dvacátého století. Na mnoha lokalitách se dnes vyskytuje ve slabých populacích, byť jsou ještě místa s dosti hojným výskytem, většinou však již jen izolovaná od ostatních. Rostl u nás dosti hojně až hojně od nížin do podhůří, vyhýbal se písčitým podkladům (Roudnicko, Bzenecko) a vzácný byl na severu Moravy a ve Slezsku.

Orchis morio, vstavač kukačka

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí ke zranitelným druhům a též je chráněn zákonem.

Orchis morio, vstavač kukačka

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 15.10.2013.

Fotografováno v národní přírodní památce Komorní hůrka, v přírodní památce Hořečková louka na Pile a v přírodní rezervaci Andělské schody.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget