Tento příspěvek byl přečten1800krát!

Syn.: Bulliardia aquatica (L.) DC., Crassula aquatica (L.) Schönl., Tillaea prostrata Schkuhr

Čel.: Crassulaceae DC. – tlusticovité

Tillaea aquatica, masnice vodní

Popis: Drobné jednoleté, výjimečně krátce vytrvalé, trsnaté lysé byliny vysoké 1-5 cm. Lodyhy jsou přímé, vystoupavé nebo poléhavé, často kořenující, bohatě větvené. Listy jsou vstřícné, křižmostojné, celokrajné, téměř přisedlé, dužnaté, čárkovité. Květy vykvétají jednotlivě, jsou téměř přisedlé v paždí listů a obvykle čtyřčetné, u suchozemských rostlin zpravidla krytosnubné. Květní plátky jsou rozlišeny na kalich a korunu a jsou drobné, korunní barvy bílé. Plodem jsou kulovitě vejcovité měchýřky, přímé nebo poněkud rozestálé, semena jsou drobná. Kvete od července do září.

Tillaea aquatica, masnice vodní

Záměny: Na první pohled je velmi podobná jiným vodním rostlinám, např. úporům (Elatine), a především hvězdošům (Callitriche). Od nich se mimo jiné liší ztlustlými listy.

Tillaea aquatica, masnice vodní

Ekologie: Roste na zaplavovaných místech na březích vodních nádrží a řek, zvláště na obnažených dnech rybníků a rybích sádek.

Tillaea aquatica, masnice vodní

Rozšíření v České republice: U nás byla dříve hojnější, silně však ustoupila. Dnes je nalézána velmi vzácně, především na Třeboňsku, kde je částečně původní a částečně dosazovaná pracovníky BÚ v Třeboni, dále na Českomoravské vrchovině a v západních Čechách.

Celkové rozšíření: Roste především v severní Evropě. Izolované výskyty jsou známy z Evropy střední, z Dálného východu, z Korey a Japonska. Roste také v severní Americe.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1), na Slovensku je též vedena jako kriticky ohrožená.

Tillaea aquatica, masnice vodní

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 17.10.2013.

Fotografováno v soukromých rybích sádkách u Františkových Lázní a na Třeboňsku.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget