Tento příspěvek byl přečten1963krát!

Syn.: Orobanche laevis auct. non L., Pheliphaea arenaria (Borkh.) Walp., Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, Kopsia arenaria (Borkh.) Dumort.

Čel.: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Orobanche arenaria

Popis: Nezelená cizopasná bylina vysoká 15-60 cm, žlaznatě chlupatá. Lodyha je přímá, nevětvená, tlustá, žlutavá nebo nafialovělá, hustě olistěná šupinovitými listy. Květenství je válcovité, jednotlivé květy jsou podepřené listeny asi tak dlouhými jako kalich. Kalich je zvonkovitý, s dvěma postranními čárkovitými listenci, obvykle čtyřcípý, cípy jsou členěny alespoň do poloviny. Koruna je asi 20-30 mm dlouhá, světle modrá až modrofialová, dvoupyská, blizna je bělavá, prašníky jsou po obvodu na švech bělovlnatě chlupaté. Plodem je tobolka s drobnými semeny. Kvete nejčastěji v červnu.

záraza písečná

Záměny: Zárazy jsou na určování nesnadné, záraza písečná se od pravých záraz liší přítomností dvou postranních listenců přisedajících ke kalichu. Nejsnadněji ji lze zaměnit za zárazu nachovou (Orobanche purpurea), od které se liší delšími vlnatě chlupatými prašníky a kališními cípy členěnými alespoň do poloviny.

Orobanche arenaria

Ekologie: Roste na skalkách a stepních stráních, na výslunných, převážně jižně nebo jihozápadně ukloněných svazích. Upřednostňuje zásadité podklady a mělké, kamenité, výhřevné půdy. Cizopasí na pelyňku ladním (Artemisia campestris). Početnost v místech výskytu značně kolísá rok od roku, na některých místech byl její výskyt potvrzen až po mnoha desetiletích. Je považována za ukazatel člověkem nenarušených až reliktních xerotermních stanovišť.

záraza písečná

Rozšíření v České republice: Roste především v Českém středohoří a na jižní Moravě (Pálava, Hustopečsko, Čejčsko, Znojemsko). Vzácněji roste i jinde, v dolním Povltaví, v Českém krasu, aj.

Celkové rozšíření: Roste od severní Afriky, Pyrenejského poloostrova, Francie a Itálie přes Evropu střední a Balkán na východ do jižního a středního Ruska, Turecka a střední Asie.

Orobanche arenaria, záraza písečná

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem však chráněna není, na Slovensku je vedena jako kriticky ohrožený druh a je zákonem chráněna.

Orobanche arenaria, záraza písečná

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 7.2.2014.

Fotografováno Přírodní památce Radobýl, dne 27.6. 2013 v národní přírodní rezervaci Větrušické rokle, dne 20.6.2010.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget