Tento příspěvek byl přečten2086krát!

Syn.: Gentiana amarella L., Hippion lancifolium J. et C. Presl, Hippion axillare F.W.Schmidt, Gentiana pyramidata (Herbich) Borbás, Gentiana axillaris (F. W. Schmidt) Rchb.

Čel.: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentianella amarella

Popis: Jednoletá až dvouletá rostlina, s přímou, až 30 cm vysokou lodyhou. Lodyha větvená od poloviny, vzácně od třetiny lodyhy, internodia jsou v počtu 4 až 12. Přízemní listy v růžici, kopisťovité, lodyžní listy dlouze zašpičatělé, kratší než lodyžní článek. Květenství bohaté, v hustém víceramenném vrcholíku. Koruna úzce nálevkovitá, bledě červenofialová, ústí korunní trubky s třásnitě brvitými až třásnitě zubatými přívěsky. Semena téměř kulovitá. Autumnální typ, kvete od srpna do října.

hořeček nahořklý

Záměny: Oproti jiným hořečkům jej odlišují 5četné květy (hořeček ladní – Gentianella campestris má květy 4četné) a krátké koruny, do 2 cm. Delší koruny a stopkatý semeník mají ostatní druhy hořečků. Od hořečku nahořklého pravého bývá rozlišován ještě hořeček nahořklý jazykovitý (Gentianella amarella subsp. lingulata). Mimo časnější doby květu (červnu až července; estivální typ) má nižší počet lodyžních článků (3 až 6) a jen v horní třetině větvené lodyhy nebo jsou lodyhy zcela nevětvené. V současné době je na území České republiky nezvěstným taxonem, vyskytoval se ve středním Polabí.

Gentianella amarella subsp. amarella

Ekologie: Vyhledává travnaté, často vypásané svahy a pastviny, světlé louky a lomy.

hořeček nahořklý pravý

Gentianella amarella

Rozšíření v České republice: Mizející druh, lokality jsou známy od severovýchodních Čech po Dobříš a Havlíčkův Brod, dále na jihozápadní a střední Moravě po Třebíč, Brno a Uherský Brod.

Gentianella amarella

Celkové rozšíření: V severní Evropě (Skandinávie, Island), odkud zasahuje na jih po Českou republiku, Slovensko a Německo, na východě až do střední Sibiře.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým taxonům České republiky (C1t), zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh (§2).

Gentianella amarella

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 5.2.2014.

Fotografováno v přírodní rezervaci Louky v Oboře Libeň, 15.9.2006.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget