Tento příspěvek byl přečten2369krát!

Syn.: Chamorchis albida (L.) Dumort., Gymnadenia albida (L.) Rich., Habenaria albida (L.) R. Br., Leucorchis albida (L.) E. Mey., Orchis albida (L.) Scop., Satyrium albidum L.

Čel.: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Pseudorchis albida

Popis: Vytrvalá bylina s hlízami prstovitě dělenými až k bázi a s dlouhými papilnatými kořeny, vysoká 15-35 cm. Lodyha je přímá, oblá, vespod se dvěma hnědými šupinovitými listy. Lodyžní listy vyrůstají v počtu 3-5, dolní jsou obvejčitě až podlouhle kopinaté, směrem nahoru se zmenšující, nejhořejší je listenovitý, lodyhu objímající. Květenstvím je hustý, úzký klas o 20-50 květech, listeny jsou kopinaté, zdéli nebo o málo delší než semeníky. Květy jsou drobné, slabě vonné, bílé až nažloutlé či nazelenalé. Vnější okvětní lístky jsou vejčité, postranní vnitřní jsou kratší a spolu s vnějšími tvoří neúplnou přilbu. Pysk je trojlaločný, prostřední lalok je širší a zpravidla delší než postranní. Ostruha je skloněná, válcovitá, tupá, kratší než semeník. Sloupek je krátký a široký, brylky jsou světle žluté. Semeník je vřetenovitý, zkroucený. Plodem je úzce vejcovitá až elipsoidní tobolka s velmi drobnými semeny. Kvete od května do července.

Pseudorchis albida

Záměny: U nás v zásadě nezaměnitelná, neboť poněkud podobný toříček jednohlízný (Herminium monorchis) u nás již vymizel.

Pseudorchis albida

Ekologie: Na severu roste v tundře i v nižších polohách, v jižněji položených oblastech výskytu (i u nás) roste od podhůří do hor (asi do 2700 m n.m.) na horských loukách, nivách, na vřesovištích nebo i v řídkých lesích. Upřednostňuje kyselé podklady.

Pseudorchis albida

Rozšíření v České republice: Roste vzácně v nejvyšších pohořích – na Šumavě, v Krušných horách a sudetských pohořích. Dříve rostla též velmi vzácně v podhůří a v Beskydech. Pseudorchis albida

Celkové rozšíření: Roste od Islandu a Británie přes Skandinávii a severní Rusko na západní Sibiř. Nesouvisle roste v horách od severního Španělska přes Alpy po východní Karpaty. Dále roste v Grónsku a v severní Americe. Roste až za polárním kruhem. Je odlišováno několik poddruhů.

Pseudorchis albida

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t), zákonem je chráněna také jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k ohroženým druhům a též je chráněna zákonem.

Pseudorchis albida

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 2.10.2014.

Fotografováno v přírodní rezervaci Ryžovna, dne 22.6.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget