Tento příspěvek byl přečten2542krát!

Syn.: Orchis latifolia L., Dactylorhiza comosa (Scop.) P. D. Sell subsp. majalis (Rchb.) P. D. Sell, Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann et Künkele, Orchis majalis Rchb., Orchis fistulosa Moench, Orchis latifolia subsp. majalis (Rchb.) Klinge, Dactylorchis majalis (Rchb.) Vermeulen

Čel.: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Dactylorhiza majalis

Popis: Vytrvalá bylina se sploštělými dvou až pětidílnými hlízami a s četnými dlouhými silnými kořeny, vysoká 25-50 cm. Lodyha je přímá, tlustá, dutá, snadno smáčknutelná, zelená, v horní části často načervenalá. Listy v počtu 5-6 vyrůstají po celé délce lodyhy, jsou kopinaté až podlouhle vejčité, 3-5 krát delší než široké, nejširší v polovině nebo pod polovinou délky, nejčastěji hustě tmavě purpurovo hnědě skvrnité, směrem nahoru se zmenšující, nejhořejší bývají někdy listenovité. Květenstvím je hustý, vejcovitý až válcovitý klas o 7-40 květech, listeny jsou kopinaté, často červenofialově naběhlé, dolní delší než květy. Květy jsou nachové nebo růžové, zřídka bílé. Vnější okvětní lístky jsou vejčitě kopinaté, často skvrnité. Postranní vnitřní jsou menší, skloněné a spolu s vnějším prostředním tvoří přilbu, postranní vnější jsou vzpřímené. Pysk je v obrysu okrouhlý až příčně eliptický, často sedlovitý, vzácněji plochý, s tmavší kresbou, nepravidelně zubatý až zřetelně trojlaločný. Ostruha je skloněná, válcovitá, téměř rovná. Sloupek je vzpřímený, brylky jsou nazelenalé. Semeník je válcovitý, zkroucený. Plodem je válcovitá tobolka s velmi drobnými semeny. Kvete od května do července.

Dactylorhiza majalis

Záměny: Nejpodobnější jsou druhy z okruhu prstnatce Traunsteinerova (D. traunsteineri) jakož i prstnatec rašelinný (D.m. subsp. turfosa), ty kvetou obvykle později a jsou vzácnější, na horách však nemusí být časový posuv v květu zřetelný a pak může být odlišení obtížné až nemožné. Obvykle tyto taxony působý oproti pravému prstnatci májovému poněkud štíhlejším dojmem a listy mají spíše neskvrnité. Zaměnitelný je snad také za prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), se kterým roste často pospolu a který kvete jen o málo později. Má užší a vzpřímenější listy a poněkud jinou barvu květů. Skvrnitost listů naopak nemusí být směrodatná. Prstnatce z okruhu D. maculata se obvykle zřetelně liší celkovým vzhledem, světlou barvou květů a jsou též pozdnější. Potíže pochopitelně mohou činit kříženci.

Dactylorhiza majalis

Ekologie: Roste od nížin vysoko do hor (2500 m n.m.) na vlhkých až podmáčených loukách a pastvinách, na slatinách, na vrchovištích a prameništích. Ke stanovištním podmínkám není příliš náročný, nesnáší však vysoušení.

Dactylorhiza majalis

Rozšíření v České republice: Roste roztroušeně na celém území, především ve středních a vyšších polohách, v nížinách je vzácný, v některých oblastech chybí (např. Lounské středohoří). Dříve byl hojnější, výrazně ustoupil především v nižších a středních polohách, přesto je nejhojnějším naším prstnatcem rostoucím na velkém počtu míst a patří též k nejhojnějším našim vstavačovitým.

Dactylorhiza majalis

Celkové rozšíření: Roste v západní, střední a východní Evropě, od Británie a Francie zasahuje na severu do jižní Skandinávie, na jihu do severní Itálie a na Balkán, na východ do evropské části Ruska. Uváděn je i ze západní Sibiře.

Dactylorhiza majalis

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem je chráněn také jako ohrožený druh (§3), na Slovensku se řadí ke zranitelným druhům a též je chráněn zákonem.

Dactylorhiza majalis

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 6.10.2014.

Fotografováno v přírodních památkách Vysoká Pec, dne 14.5.2014 a Blažejský rybník, dne 22.5.2011 a v přírodní rezervaci Andělské schody, dne 27.5.2006.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget