Tento příspěvek byl přečten2926krát!

Syn.: Senecio fluviatilis Wallr., Jacobaea sarracenica (L.) Moench
Čel
.: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité

Senecio doria - starček zlatý

Popis: Vytrvalá lysá nebo téměř lysá bylina s krátkým oddenkem bez výběžků, vysoká 40-150 cm. Lodyha je přímá, plná, pouze v horní části větvená. Listy jsou nahloučené ve spodní části lodyhy, jsou celistvé, masité, ojíněné, celokrajné nebo oddáleně zubaté. Spodní listy jsou za květu zachovalé, s čepelí obvejčitou až obkopinatou, znenáhla se zužující v řapík. Směrem nahoru se listy rychle zmenšují, jsou chrupavčité, přisedlé srdčitou bází. Úbory skládají bohaté chocholičnaté laty, jsou asi 12-25 mm široké. Zákrovní listeny jsou čárkovité, lysé, v počtu 10-13. Listeny zákrovečku v počtu 2-4 dosahují asi poloviny délky zákrovu. Okrajové jazykovité květy v počtu 5-6 jsou zlatožluté, nažky jsou válcovité, lysé, zakončené chmýrem. Kvete od června do září.

Senecio doria - starček zlatý

Záměny: Patří do skupiny 6-7 blízce příbuzných taxonů, u nás se vyskytuje ještě starček stinný (Senecio umbrosus), který má alespoň v dolní části chlupatou lodyhu, širší zákrovy a větší počet jazykových květů. Ten navíc roste jen v Bílých Karpatech.

Senecio doria - starček zlatý

Ekologie: Roste na vlhkých travnatých místech, na okrajích rákosin, na slaniskách, ve vlhkých silničních a železničních příkopech, v nivách, ale obvykle mimo záplavové pásmo. Půdy vyhledává minerálně silné, zpravidla mírně zasolené, periodicky vysýchavé. Roste zpravidla na nezastíněných stanovištích.

Senecio doria - starček zlatý

Rozšíření: Roste především v Panonské nížině, kterou nepatrně přesahuje východním směrem. Roste na Moravě, v Dolních Rakousích, na jižním Slovensku v Podunají, dolním Pováží, ve Slovenském krasu, ve Východoslovenské nížině, dále v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku a na západní Ukrajině. U nás roste v Dyjskosvrateckém úvalu s přesahem do Hustopečské pahorkatiny, dnes již jen na 4-5 místech.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1), stejně tak na Slovensku.

Senecio doria - starček zlatý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 19.8.2013.

Fotografováno na jižní Moravě, v přírodní památce Trkmanec – Rybníčky.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget