Tento příspěvek byl přečten1904krát!

Čel.: Primulaceae – prvosenkovité

Soldanella montana, dřípatka horská

Soldanella montana, dřípatka horská

Popis: Nízká, 10-25 cm vysoká bylina s listy v přízemní růžici, čepel listů okrouhlá až okrouhle ledvinitá, nepravidelně mělce vroubkovaná, naspodu často nafialovělá, řapíky listů s 0,4-1 mm dlouhými žláznatými chlupy, které neopadávají. Lodyha bezlistá, se 3-8 květy v chudém okolíku, koruna modrofialová, dřípená v čárkovité nebo úzce kopinaté úkrojky. Tobolka s uťatými zuby. Kvete od května do června.

Ekologie: Vlhčí stanoviště v podrostu horských a podhorských lesů (prameniště, potoky).

Rozšíření: Pohoří střední Evropy (Alpy a jejich předhoří, Český masív a přilehlá území, Karpaty, hory Bulharska (Rila, Stará Planina). V ČR roste v jižní polovině Čech a na jihozápadní Moravě s těžištěm rozšíření  na Šumavě a v Novohradských horách (severní hranice dosahuje v Brdech a Železných horách).

Záměny: Na území ČR charakteristický a dobře poznatelný druh.

Soldanella montana, dřípatka horská

Ohrožení: V České republice řazen k ohroženým druhům (C3), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§3).

Poznámka: Dříve udávané lokality ve slovenské části Pienin byly popsány jako samostatný taxon Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarová.

Soldanella montana, dřípatka horská

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 25.4.2013.

Fotografováno v Blanském lese.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget