Tento příspěvek byl přečten2015krát!

Přírodní památku tvoří lesnatý vrch, který nápadně vyčnívá do okolí, přestože dosahuje pouhých 242 m n.m. Je tvořen buližníky a pevnými břidlicemi. Buližníky jsou usazené křemité horniny pocházející ze starohor a vynikají svou pevností a odolností. I proto tento vrch odolal erozi. V bývalém lomu bylo nalezeno větší množství zkamenělin, především ústřic.

Nachází se sotva pět kilometrů západně od centra města Brandýs nad Labem a jsou z něj krásné výhledy jak na obec Starý Brázdim, nad kterou se vypíná, tak hlavně polabské vesničky se svými širokými lány polí.

Přírodní památka Kuchyňka

Na nevelkých plochách skalnatých svahů se vyvinula cenná teplomilná vegetace. Brzy na jaře v rozvolněných plochách vykvétá v nízkých kobercích osívka jarní (Erophila verna), bíle kvete také huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), modrými květy zaujme rozrazil Dilleniův (Veronicadillenii). Z časných jarních druhů lze vzácně zastihnout ještě křivatec český (Gagea bohemica), který k nám domigroval v meziledových dobách.

Přírodní památka Kuchyňka

Později zazáří žlutými květy mochna písečná (Potentilla arenaria), o něco méně nápadněji cibulnaté druhy – křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis) a bíle kvetoucí snědek Kochův (Ornithogalum kochii). Z typicky teplomilných druhů to je máčka ladní (Eryngiumcampestre), známá také jako tzv. stepní běžec (po uzrání semen se celá rostlina odlomi a ve větru cestuje po stráni, přitom z ní vypadávají semínka).

Přírodní památka Kuchyňka

Z dalších druhů zde roste tráva lipnice cibulkatá (Poa bulbosa), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) nebo kolenec Morisonův (Spergula morisonii), vyhledávající v Polabí také četné písčiny. Teplomilný charakter stráně dotvářejí četné sukulentní typy rostlin, jako jsou rozchodníky – rozchodník skalní (Sedum reflexum) a rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare).

Ze vzácných druhů je možné v pozdním jaru zastihnout žlutě kvetoucí pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) s nápadně stříbřitými listy a kavyl vláskovitý (Stipa capillata).

Přírodní památka Kuchyňka

Pod výchozy skal mají luční porosty na hlubší půdě až charakter širokolistých suchých trávníků s řepíkem lékařským (Agrimonia eupatoria), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), jitrocelem prostředním (Plantago media), třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum), hlaváčem bledožlutým (Scabiosa ochroleuca), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) či starčkem přímětníkem (Senecio jacobaea).

Přírodní památka Kuchyňka

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka

Publikováno dne: 30.5.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget