Tento příspěvek byl přečten2221krát!

Čel.: Rosaceae Juss. – růžovité

Sorbus pauca, jeřáb bezdězský

Popis: Keře vysoké do 4 metrů, kůra stromů je šedá, s roztroušenými lenticelami. Listová čepel drobná, zpravidla 7-7,6 cm dlouhá a 4,5-5 cm široká, s podlouhle vejčitým obrysem, s laloky nepravidelně vyvinutými a mělkými, avšak dobře patrnými, zaokrouhlenými (tupými). Plody   středně velké, 1,1-1,3 cm dlouhé a 1,2-1,4 cm široké, za zralosti červené, řídce plstnaté až pýřité, matné, s roztroušenými lenticelami. Kvete v květnu.

Jedná se o hybridogenní apomiktický tetraploidní druh z okruhu Sorbus hybrida agg., do nějž jsou řazeni potomci křížení Sorbus aria agg. a Sorbus aucuparia. Jeřáb bezdězský (Sorbus pauca) zřejmě vznikl zpětným křížením hybrida Sorbus acuparia x Sorbus danubialis s druhem Sorbus danubialis.

Sorbus pauca, jeřáb bezdězský

Záměny: Jako většina jeřábů snadno zaměnitelný za jiný příbuzný druh. Pokud vyloučíme jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), hrozí na Velkém a Malém Bezdězu záměna pouze s rodičovským druhem jeřábem dunajským (Sorbus danubialis), se kterým roste společně na některých lokalitách. Má listy širší, kosočtverečné až zaokrouhleně kosočtverečné, okraj listu je zastřihovaně dvojitě pilovitý až mělce laločnatý. Důležitým znakem je tvar laloku (či hlavního zubu), který je špičatý.

Sorbus pauca, jeřáb bezdězský

Ekologie: Vyhledává skalnatá stanoviště, často na méně přístupných místech, na výchozech skal, ve skalních stěnách nebo pod stěnami, v horních částech skalnatých hřebínků. Roste ve skalní vegetaci s kostřavou sivou (Alysso-Festucion pallentis), ve vysokých mezofilních a xerofilních křovinách (Berberidion vulgaris) a v borech (Festuco-Pinion sylvestris).

Sorbus pauca, jeřáb bezdězský

Rozšíření: Endemit Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz, resp. vrchů Velký Bezděz (604 m) a Malý Bezděz (577 m), kde roste zpravidla v nejvyšších polohách, ale i níže pod skalními stěnami. Evidován je ve 2 mikrolokalitách: na skalním hřebínku při severovýchodním okraji zříceniny Bezděz (vrchu Velký Bezděz) a na jižním svahu vrchu Malý Bezděz, resp. na jihovýchodně orientované skalní stěně, při jejím úpatí a v menší míře také na hřebínku pod hlavním vrcholem.

Sorbus pauca, jeřáb bezdězský

Ohrožení: Nově popsaný taxon, který unikl pozornosti při zpracování poslední verze červeného seznamu ohrožených druhů. Vzhledem k výskytu pouze 14 plodných jedinců je oprávněně autory navrhován do kategorie kriticky ohrožených druhů květeny České republiky (C1).

Sorbus pauca, jeřáb bezdězský

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 28.9.2013.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Velký a Malý Bezděz.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget