Tento příspěvek byl přečten1823krát!

Syn.: Stellaria dilleniana Moench, Stellaria glauca With.

Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Stellaria palustria

Popis: Vytrvalá, zpravidla nasivěle zelená bylina s tenkými plazivými lodyhami, vysoká 15-45 cm. Lodyhy jsou přímé nebo chabé a poléhavé, listnaté, častěji jednoduché, čtyřhranné, lysé. Listy jsou přisedlé, vstřícné, čárkovitě kopinaté až čárkovité, až 4 cm dlouhé, špičaté, bez palistů, zcela lysé, v úžlabí často se svazečky listů. Květy větší, o průměru asi 1 cm, vyrůstají v řídkých chudokvětých vidlanech, jsou pětičetné, dlouze stopkaté, s blanitými bělavými se zeleným středním pruhem, na okrajích lysými, vejčitě až čárkovitě kopinatými listeny. Kališní lístky jsou vejčitě kopinaté, s blanitým lysým okrajem, trojžilné. Korunní lístky jsou bílé, téměř dvoudílné, obvykle zřetelně delší než kališní. Plodem je úzce vejcovitá tobolka zdéli kalicha. Semena jsou četná, drobná, kaštanově hnědá, vrásčitá. Kvete od května do července.

Stellaria palustris

Stellaria palustris

Záměny: Zaměnitelný především za vzrůstnější jedince ptačince trávovitého (Stellaria graminea), jež má alespoň některé palisty a kališní lístky na okrajích brvité. Také bývá spíše jasně zelený. Nebrvité palisty má též ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), ten je však celkově útlejší a především nápadně žlutozeleně zbarvený. Za ostatní ptačince, případně rožce je vzhledem k vzrůstnosti a místům výskytu podstatně méně zaměnitelný.

Stellaria palustris

Ekologie: Roste na slatinných loukách a slatinách, v rákosinách, na zamokřených březích vod, v porostech vysokých ostřic na mokřinách, místy v eutrofních podmáčených olšinách.

 Stellaria palustris

Stellaria palustris

Rozšíření v České republice: Hojněji roste jen v Polabí a v moravských úvalech, dále se vyskytuje v Ostravské pánvi a v některých rybničných oblastech, vzácně roste i jinde.

Stellaria palustris

Celkové rozšíření: Druh široce rozšířený v mírném pásu Eurasie. V Evropě dosahuje na sever do Irska a do Skandinávie, na jihu do Pyrenejí, na Korsiku, do severní Itálie a na Balkán, v Asii roste na Kavkaze a přes střední Asii dosahuje na západní a střední Sibiř, do Mongolska.

Stellaria palustris

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem chráněn není, na Slovensku se řadí k druhům zranitelným.

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Studna u Lužné 11.6.2017.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget