Tento příspěvek byl přečten1568krát!

Čel.: Primulaceae – prvosenkovité

Trientalis europaea

Popis: Drobná vlhkomilná bylina dorůstající výšky 5-20 cm s tenkou nevětvenou lodyhou. Listy různé velikosti, v horní části lodyhy nápadně větší, v řídkém přeslenu, obvejčitě kopinaté až eliptické, celokrajné nebo jemně zubaté, lysé, až 6 cm dlouhé. Květy po 1-2(-4), většinou 7četné, vyrůstají na dlouhých jednokvětých tenkých stopkách z úžlabí nejvyšších listů, kališní cípy čárkovité, koruna bílá nebo narůžovělá. Tobolka kulovitá, mnohosemenná, otvírá se 7 chlopněmi. Kvete od května do července.

sedmikvítek evropský

Ekologie: Stinné a vlhké lesy (zejména horské smrčiny, březové a borové doubravy a písčité bory), březová rašeliniště, horské bažiny.

Rozšíření: Druh rozšířený obtočňově s těžištěm v boreální zóně Evropy, Asie a Severní Ameriky. V obou státech se objevuje v horských až podhorských oblastech hojně až roztroušeně (v Karpatech je méně častý), v nižších polohách roste vzácně.

Trientalis europaea, sedmikvítek evropský

Záměny: Dobře identifikovatelný druh s přeslenitě nahloučenými listy a jednotlivými 7četnými květy.

Trientalis europaea, sedmikvítek evropský

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 25.4.2013.

Fotografováno v Krkonoších, u Špindlerova Mlýna.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget