Tento příspěvek byl přečten878krát!

Čeleď: Alliaceae C. Agardh – česnekovité; Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité

Allium carinatum

Allium carinatum

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 30-60 cm s vejcovitou cibulí o průměru asi 1 cm, s vnějšími šupinami blanitými. Listy bývají 2-4, čepele jsou čárkovité, smáčklé, jen při bázi duté, lysé, s vyniklou žilnatinou, vonící po česneku, ale bez palčivé chutí, s pochvami kryjícími stvol. Stvol je přímý, směrem k bázi se zužující, oblý. Lichookolík je plokulovitý až kulovitý, rozestálý a řídký, s 0-30 květy a vždy s vřetenovitými pacibulkami. Květní stopky jsou různě dlouhé, vnější jsou za květu dolů ohnuté, toulec je dvoucípý, bylinný, vytrvalý, až 12 cm dlouhý, delší než lichookolík, cípy směřují dolů. Květy jsou šestičetné, vejcovité, okvětní lístky jsou fialové. Tyčinky výrazně vynikají z okvětí, jsou bez postranních zoubků, prašníky jsou nachové. Tobolka se tvoří vzácně. Kvete od července do září.

Allium carinatum

Allium carinatum

Záměny: Rozeznávání česneků není vždy snadné. Pokud rostliny kvetou je druh zaměnitelný za jiné česneky s fialovými květy v lichookolíku s květy i pacibulkami. Česnek planý (Allium oleraceum) mívá světleji zbarvené květy s málo vyniklými tyčinkami a palčivou chuť listů. Česnek viničný (Allium vineale) má tyčinky s nápadnými postranními zoubky a opadavý jednocípý toulec, česnek ořešec (Allium scorodoprasum) má širší ploché listy a opět tyčinky se zoubky. Jihoevropské typy bez pacibulek, označované někdy za samostatný druh Allium cirrhosum u nás nerostou.

Allium carinatum

Ekologie: Roste v širokolistých suchých trávnících, na křovinatých stráních a v lesních lemech, na slatinných a střídavě vlhkých loukách, na půdách spíše zásaditých, ani příliš suchých, ani příliš vlhkých.

Allium carinatum, česnek kýlnatý

Rozšíření v České republice: roztroušeně roste na jihovýchodní Moravě v Bílých Karpatech, jinde spíše ojediněle. Občas se pěstuje na skalkách a může zplaňovat.

Allium carinatum

Allium carinatum

Celkové rozšíření: Roste ve střední a jižní Evropě s přesahem do Malé Asie, na severu dosahuje do jižního Švédska; v severozápadní Evropě je považován za zplanělý.

Allium carinatum

Ohrožení: Patří mezi ohrožené druhy (C3), zákonem chráněn není.

Allium carinatum

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Polabská černava ve dnech 6.7.2012 a 14.7.2019.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget