Tento příspěvek byl přečten2660krát!

Syn.: Turritis nemorensis Wolf ex Hoffm., Turritis gerardii Besser, Arabis contracta Spenner subsp. gerardii (Besser) Čelak., Arabis gerardii (Besser) W. D. J. Koch, Arabis hirsuta subsp. planisiliqua (Pers.) Thell., Arabis planisiliqua auct. non (Pers.) Rchb.

Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité (křížaté)

arabis-nemorensis1

Popis: Dvouletá, velmi vzácně krátce vytrvalá, 25-120 cm vysoká bylina s přízemní růžicí listů a obvykle s jedinou lodyhou. Lodyha je přímá, v dolní části květenství často bohatě větvená, alespoň v dolní části porostlá krátce stopkatými nebo až přisedlými 2-4 ramennými chlupy, někdy s příměsí řídkých krátkých chlupů, v horní části často lysá a někdy fialově naběhlá. Listy přízemní růžice jsou zúžené v řapík, čepele jsou obvejčité až eliptické. Lodyžní listy jsou četné, v počtu 20-90, velmi hustě postavené, vždy delší než internodia, nahoru pozvolna se zmenšující, přisedlé srdčitě ouškatou bází s oušky přitisklými k lodyze, podlouhlé, kopinaté až vejčité, dolní často celokrajné, střední a horní jsou obvykle výrazně zubaté, přízemní i lodyžní listy jsou porostlé chlupy. Květenstvím je hustý bohatý hrozen, květní stopky jsou krátké, za plodu přímo odstálé, tenké. Květy jsou obvyklé stavby, kališní lístky nejsou vakovitě vyduté, korunní lístky jsou 3-6 mm dlouhé, úzce podlouhle klínovité, bílé. Plody jsou šešule, velmi četné, do 1mm široké, nejdelší asi 30-50 mm dlouhé, přímé, vzájemně rovnoběžné. Šešule jsou vyniklými semeny pravidelně hrbolaté, se střední žilkou nepatrnou. Semena jsou tmavě hnědá, plochá, s velmi úzkým lemem. Kvete od dubna do června.

arabis-nemorensis2

Záměny: Patří do skupiny podobných druhů z okruhu huseníku chlupatého (Arabis hirsuta), s nímž může být snadno zaměněn. Huseník chlupatý má obvykle méně husté listy a v poměru delší internodia, tedy listy jsou často kratší než internodia. Je obvykle méně statný, na lodyze oděný odstálými chlupy. Listy mají od lodyhy odstálá ouška. Huseník střelovitý (Arabis sagittata) se opět odlišuje oděním lodyhy a odstálými oušky. Navíc obvykle roste na zřetelně sušších místech s mělkou půdou. Další náš původní druhy (Arabis sudetica) roste na jiných stanovištích a záměna je méně pravděpodobná.

arabis-nemorensis3

Ekologie: Roste na vlhkých, na živiny bohatých půdách, na slatinných loukách, ve světlých lužních lesích, vzácněji na člověkem ovlivněných místech.

arabis-nemorensis4

Rozšíření v České republice: Dříve rostl ostrůvkovitě především v úvalech velkých řek, vzácně i jinde. Na mnoha místech vymizel a dnes roste vzácně ve středních a východních Čechách a na jižní Moravě.

arabis-nemorensis5

Celkové rozšíření: Roste od Porýní a úpatí Alp přes střední Evropu, jižní Skandinávii, sever Balkánského poloostrova do Zakavkazí, na střední Rusko a na západní Sibiř.

arabis-nemorensis6

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku je řazen k druhům ohroženým a je též chráněn zákonem.

arabis-nemorensis7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 29.12.2015.

arabis-nemorensis8

Fotografováno v národní přírodní památce Hrabanovská černava, dne 23.5.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget