Tento příspěvek byl přečten2858krát!

Chruplavník větší (Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité) patří ke vzácným druhům pražské květeny, i když v minulosti se nepochybně až roztroušeně. Starší literární údaje se zmiňují o Horních a Dolních Chabrech, Proseku a Žižkovu. Do současnosti je možné jeho výskyt v Praze lokalizovat do dvou území. Předně je to Dolní Povltaví, kde je aktuálně potvrzován z PP Jenerálka a PP Trojská. V případě PP Jenerálka roste roztroušeně na kamenitém jižně orientovaném prudkém svahu. V PP Trojská byl zaznamenán ve východní části chráněného území a také mezi oběma částmi. Početnost zde nepřesahuje 200 rostlin. Druhým územím je Český kras, na území Prahy je ale evidován pouze starší údaj z PR Prokopské údolí, ze začátku sedmdesátých let 20. století. Aktuálně je z Českého krasu znám z okolí Berouna, Králova Dvora a Suchomast (tzn. už mimo území Prahy).

Polycnemum majus

Rozšíření na území České republiky: Druh teplých oblastí, pahorkatin, méně také nížin, nepřesahující svým výskytem 450 m n.m. Dříve s roztroušeným (místy až hojným) výskytem, dnes již jen velmi vzácně.

Polycnemum majus

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední a jižní Evropě a dále na východ přes Malou Asii po Kavkaz, Kazachstán a Kirgizii.

Polycnemum majus

Ekologie: Druh výslunných strání a skalnatých svahů, polí a úhorů, zvláště na suchých písčitých a štěrkových stanovištích

Polycnemum majus

Ohrožení a ochrana: Je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1t), zákonem není chráněn. Na svých lokalitách může být ohrožen především zarůstáním travního drnu s minimalizací rozvolněných ploch. Možné ohrožení může spočívat i v případném ničení stanovišť. Roste v přírodní památce Trojská a Přírodní památce Jenerálka, kde mu může být poskytnuta adekvátní cílená péče.

Polycnemum majus

Ohrožení na území Prahy: Druh s lokálním výskytem, který je nejenom v Praze, ale i v celé České republice na ústupu. Jako jednoletá rostlina vyžaduje dostatečnou rozvolněnost travního porostu pro každoroční klíčení semen. Přestože se na obou aktuálně potvrzovaných lokalitách vyskytuje v životaschopných populacích, je třeba druhu věnovat náležitou pozornost.

Polycnemum majus

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Snadno zaměnitelný za příbuzné druhy chruplavníků, především za chruplavník rolní (Polycnemum arvense) – podezřelé jsou časté nálezy obou druhů z týchž lokalit různými autory. U chruplavníku rolního, tak i chruplavníku Heuffelova (Polycnemum heuffelii) jsou listénce kratší nebo zdéli okvětí, plody jsou menší a listy užší.

Polycnemum majus

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 30.12.2015.

Fotografováno v přírodní památce Trojská, dne 23.9.2010.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget