Tento příspěvek byl přečten1891krát!

Syn.: Osmunda lunaria L., Ophioglossum pennatum Lam

Čel.: Ophioglossaceae (R. Br.) Agaedh – jazykovité

Botrychium lunaria, vratička měsíční

Popis: Vytrvalá lysá bylina vysoká 10-25 cm. List je nejčastěji jeden, dlouze řapíkatý, rozdělený na sterilní a fertilní část. Řapík je silný, sterilní čast se od fertilní odděluje přibližně v polovině délky. Fertilní část je obvykle delší než sterilní, která je skoro přisedlá, v obrysu podlouhle eliptická, jednoduše zpeřená. Úkrojky jsou ledvinité až kosodelníkovité, na bázi zúžené, v 6-10ti párech, spodní 10-20 mm dlouhé a 10-40 mm široké, k vrcholu se zmenšující, celokrajné, vzácně vroubkované až laločnaté, bez střední žilky. Fertilní část je 1-2x zpěřená, dlouze řapíkatá. Výtrusnice jsou na spodní straně úkrojků, jsou hnědé až šedohnědé. Výtrusy se tvoří od června do srpna a jsou žluté.

Botrychium lunaria, vratička měsíční

Záměny: Podobná vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium) má jiný tvar úkrojků, které jsou podlouhlé a zpeřené.

Botrychium lunaria, vratička měsíční

Ekologie: Roste na suchých až vlhkých loukách, na pastvinách, ve světlých lesích, na subalpínských holích, na kamenitých sutích, převážně na zásaditých, vzácněji i slabě kyselých podkladech.

Botrychium lunaria, vratička měsíční

Rozšíření: Široce rozšířený druh. Roste v Evropě, v Asii, hlavně v mírném pásu a na úpatí Himálaje, v severozápadní Africe, severní Americe včetně Grónska, v nejjižnější části jižní Ameriky, v jihovýchodní Austrálii, v Tasmánii a na Novém Zélandu. U nás roste roztroušeně, od nížin až vysoko do hor.

Botrychium lunaria, vratička měsíční

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněna jako druh ohrožený (§3).

Botrychium lunaria, vratička měsíční

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 18.9.2013.

Fotografováno v Národním parku Šumava, u Železné Rudy.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget