Tento příspěvek byl přečten2054krát!

Syn.: Pulsatilla vulgaris auct. non L.: Hazsl., Pulsatilla vulgaris subsp. grandis (Wender.) Zamels, Anemone grandis (Wenderoth) Kern

Čel.: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla grandis, koniklec velkokvětý

Popis: Vytrvalá bělavě nebo rezavě chlupatá bylina s vícehlavým oddenkem bez výběžků. Lodyha je nízká, za květu 2-13 cm dlouhá, za plodu se prodlužuje na 13-40 cm. Přízemní listy jsou za květu zachovalé, ale zaschlé (loňské), jsou řapíkaté s čepelí 2-4x peřenosečnou nebo 1-2x lichozpeřenou, úkrojků je 30-80, jsou 1,5-7 mm dlouhé, asi 3 mm široké. Nové listy se vyvíjejí až po odkvětu. Listenovitý útvar pod květem je srostlý, s 10-25 úkrojky vždy užšími úkrojků listových. Květy jsou stále vzpřímené, zvonkovité až nálevkovité, bledě fialové. Okvětní lístky jsou eliptické, 2,5x delší než široké, 20-45 mm dlouhé, čnělky jsou na konci většinou rovné. Plodem jsou nažky s dlouhým chlupatým přívěskem. Kvete od března do května.

Pulsatilla grandis, koniklec velkokvětý

Záměny: U planých rostlin na Moravě záměna v květu nehrozí, v jiných zemích už to tak snadné není. Na Slovensku roste podobný Pulsatillaslavica, lépe řečeno Pulsatilla subslavica, které mají širší úkrojky listů. Obtížné je odlišení od Pulsatilla vulgaris, který roste v Německu a potkává se zde s koniklecem velkokvětý s řadou přechodných forem. Typický koniklec obecný má více užších listových úkrojků, listy rašící již za květu a červenější barvu květů.

Pulsatilla grandis, koniklec velkokvětý

Ekologie: Roste v sušších podhorských borech, ve smrčinách, na loukách a pastvinách, v lesních světlinách, u cest, často na písčitých půdách, převážně na kyselých podkladech. Vyhledává místa s málo zapojeným nebo rozvolněným bylinným porostem.

Rozšíření: Roste na jihu severní Evropy, ve střední Evropě, na jihu po Korsiku a Albánii, na východ roztroušeně až k Uralu. Roste i ve východní části severní Ameriky. U nás roste vzácně, od nížin do hor, dnes spíše ve vyšších polohách.

Pulsatilla grandis, koniklec velkokvětý

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2), na Slovensku patří k druhům zranitelným a též je chráněn zákonem.

Pulsatilla grandis, koniklec velkokvětý

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 16.9.2013.

Fotografováno v Brně, v přírodní rezervaci Kamenný vrch.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget