Tento příspěvek byl přečten1817krát!

Syn.: Trifolium incanum C. Presl, Trifolium tenuiflorum Ten.

Čel.: Fabaceae Lindl. – bobovité

Trifolium striatum

Popis: Jednoletá nebo dvouletá měkce chlupatá rostlina s krátkým kořenem, vysoká 5 – 30 cm, jejíž lodyhy jsou chudě větvené, jednotlivé a pak přímé, nebo četné a pak vystoupavé nebo rozprostřené. Listy jsou trojčetné, dolní jsou dlouze řapíkaté (až 5 cm), horní s řapíkem krátkým až téměř přisedlé. Lístky jsou úzce obvejčité až obvejčité, vpředu drobně zubaté, na bázi klínovité, přisedlé. Palisty jsou vejčité, náhle zašpičatělé, bělavé s vyniklou žilnatinou. Květenství tvoří vejcovitá, později až válcovitá hlávka, obvykle jednotlivá, na lodyhách a větvích zdánlivě koncová, obvykle přisedlá a pozakrytá palisty podpůrných listů. Květy jsou drobné, 8-12 mm dlouhé, přisedlé. Kalich je deseti žilný, kališní trubka měkce chlupatá, cípy jsou nestejně dlouhé, dolní zdéli kališní trubky. Koruna je drobná, zdéli nebo delší než dolní kališní cípy, světle růžově zbarvená, červeně žilkovaná, dlouho vytrvávající. Lusky jsou elipsoidní, nepukavé, jednosemenné. Semena jsou téměř kulovitá, asi 2mm dlouhá. Kvete od května do července.

Trifolium striatum

Záměny: Dobře poznatelný, i když dosti nenápadný druh. Je nejvíce podobný jeteli rolnímu (Trifolium arvense), který roste také na stejných místech – odlišují jej mimo jiné dlouze stopkaté hlávky, které jsou bělavé světlými dlouhými chlupy.

Trifolium striatum

Ekologie: Roste na výslunných či kamenitých svazích, suchých travnatých místech, na pastvinách, na okrajích cest a polí. Stanoviště jsou většinou rozvolněná, podpořená sešlapem či pojezdem. Vyhledává chudé nevápnité půdy, roste i na zvětralinách čedičů.

Trifolium striatum

Rozšíření v České republice: U nás roste vzácně ve středních, severozápadních a západních Čechách (okolí Prahy, v Podkrušnohoří, na Žatecku, Rakovnicku a Plzeňsku), na Moravě je častější jen na Znojemsku.

Celkové rozšíření: Roste v jižní a západní Evropě, do střední Evropy zasahuje jen ostrůvkovitě, izolované výskyty má v Turecku, na Krymu, na Kavkaze, v severní Africe, na Azorech, v Makaronésii. Jinde je nepůvodní.

Trifolium striatum

Ohrožení: Je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy květeny ČR (C1t), zákonem však chráněn není.

Trifolium striatum

Autoři textu: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 29.8.2014.

Fotografováno v přírodní rezervaci Vladař.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget