Tento příspěvek byl přečten2159krát!

Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Carex ornithopoda

Popis: Vytrvalá drobná trsnatá bylina, vysoká 5-15 cm, s vertikálním, někdy větveným oddenkem. Květonosné lodyhy vyrůstají v paždí listů, střed růžice zůstává neplodný, jsou obloukem vystoupavé, štíhlé. Listy částečně přezimují, jsou kratší než lodyha, jsou ploché, 2-4 mm široké, světle zelené. Pochvy dolních listů jsou purpurové až hnědě purpurové, rozpadavé. Květenství je tvořeno obvykle jedním samčím kláskem a 2-4 samičími klásky, je shloučené, drobné, připomínající ptačí pařát. Dolní samičí klásek je přisedlý nebo nejvýše kratičce stopkatý, podepřený nenápadným listenem. Plevy jsou obvejčité, červenohnědé se zeleným žebrem a bělomázdřitým okrajem, zřetelně kratší než mošničky. Blizny jsou obvykle tři. Plodem je nažka umístěná v mošničce, mošničky jsou obvejcovité, tupě trojboké, pýřité, s krátkým zobánkem. Kvete od dubna do května.

Carex ornithopoda

Záměny: Podobná je především hojná ostřice prstnatá (Carex digitata), jejíž lodyha také vyrůstá z boku listové růžice. Oproti ptačí nožce je vzrůstnější, má poněkud oddálenější klásky, dolní samičí klásek je zřetelně stopkatý a mošničky jsou asi tak dlouhé jako plevy.

Carex ornithopoda

Carex ornithopoda

Ekologie: Roste na loukách, pastvinách, ve starých sadech, v lesních lemech, na okrajích křovin, na skalkách a skalnatých svazích, na zásaditých podkladech (vápenec, slínovec, flyš).

Carex ornithopoda

Rozšíření v České republice: U nás roste vzácně, jen v moravských Karpatech je hojnější, zde se vyskytuje roztroušeně.

Carex ornithopoda

Celkové rozšíření: Roste především ve střední a severní Evropě, na jihu zasahuje areál do Pyrenejí a do Itálie, na východě na Balkán a do Pobaltí.

Carex ornithopoda

Ohrožení: Patří k  ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem je chráněna jako silně ohrožený druh (§2).

Carex ornithopoda

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v CHKO Kokořínsko, nedaleko přírodní památky Na Oboře, dne 4.5.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget