Tento příspěvek byl přečten2080krát!

Syn.: Vignea pulicaris (L.) Rchb.

Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Carex pulicaris

Popis: Vytrvalá jenmá trsnatá bylina, vysoká 5-40 cm, s tenkými, rezavými kořeny. Květonosné lodyhy jsou přímé, tenké, jen asi 0,5 mm široké, až k vrcholu hladké. Listy jsou kratší než lodyha, tuhé, štětinovité, žlábkovité, asi 1 mm široké, tmavě zelené. Pochvy dolních listů jsou hnědé, slabě rozpadavé. Květenství je tvořeno jedním vrcholovým kláskem, dlouhým 10-25 mm, nahoře jsou květy samčí v počtu 3-5, pod nimy květy samičí v počtu 5-10. Plevy jsou podlouhle vejčité, rezavě hnědé, záhy opadavé, kratší než mošničky. Blizny jsou obvykle dvě. Plodem je nažka umístěná v mošničce, mošničky jsou podlouhle elipsoidní, k oběma koncům zúžené, za zralosti rovnovážně odstálé až dolů skloněné, hnědé, bez žilek, lesklé, na hřbetě vyklenuté, s krátkým zobánkem. Kvete od května do června.

Carex pulicaris

Záměny: Podobné jsou především jednoklasé ostřice, například na stejných místech rostoucí ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), jež má ještě protáhlejší tvar mošniček, ostřice dvoudomá (Carex dioica), jež má baculatější, nápadně žilkované mošničky, ostřice Davallova (Carex davalliana), taktéž s baculatými mošničkami a dlouhým zobánkem, obě mají navíc obvykle klásky buď samčí nebo samičí, nikoli oboupohlavné. V úvahu připadají také chudokvětí jedinci ostřice ježaté (Carex echinata), ta má ovšem více než jeden klásek a jiný tvar mošniček. Pro svoji nenápadnost je snadno přehlédnutelná.

Carex pulicaris

Ekologie: Roste na rašeliništích, na rašelinných, slatinných, bezkolencových loukách, často v krátkostébelných porostech jiných ostřic na místech s vysokým zastoupením mechorostů. Je citlivá na změny vodního režimu a na zastínění.

Carex pulicaris

Rozšíření v České republice: U nás roste především v podhůří, častěji se vyskytuje v západních, jihozápadních a jižních Čechách a na Českomoravské vysočině. Jinde roste vzácně nebo úplně chybí.

Carex pulicaris

Celkové rozšíření: Roste především v západní (včetně Británie) a severní Evropě, na jihu zasahuje areál do Pyrenejí a do Alp, na východě do Pobaltí, vyskytuje se též na Islandě, ve Skandinávii i za polárním kruhem.

Carex pulicaris

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t), zákonem je chráněna jako ohrožený druh (§3), na Slovensku se řadí k druhům ohroženým a je zákonem chráněna.

Carex pulicaris

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národním parku Šumava, nedaleko bývalého Zhůří, dne 23.7.2016.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget