Tento příspěvek byl přečten2723krát!

Slovensky: lykovec voňavý, německy: Rosmarin-Seidelbast, polsky: wawrzynek główkowaty.

Syn.: Thymelaea cneorum (L.) Scop., Daphne odorata Lam.

Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité

Daphne cneorum

Popis: Nízký poléhavý keřík, vysoký 10-30 cm s poléhavými větvemi, v horní části pýřité. Listy úzce kopinaté až obvejčité, neopadavé, lysé, 10-20 mm dlouhé, tuhé až kožovité. Květy ve vrcholových 4-10květých svazečcích, 1-1,3cm dlouhé. Růžově zbarvené květy se vyvíjejí v době plně rozvinutých listů, pronikavě voňavé, po 6-10 v paždí listenů. Plodem je hnědočervená peckovice, až do doby zralosti uzavřená v češuli.

Daphne cneorum

Záměny: Zaměnitelný s příbuznými druhy lýkovců: lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) rozkvétá před olistěním, květy má v postranních svazečcích, listy na podzim opadávají a jsou na okraji brvité. Naproti tomu lýkovec slovenský (Daphne arbuscula) má listy silně podvinuté a listeny 4x kratší než tobolka češule.

Daphne cneorum

Ekologie: V suchých a světlých dubových lesích, v reliktních borech a na stepních loukách a lesostepích v blízkosti lesa.

Daphne cneorum

Rozšíření v České a Slovenské republice: V České republice roste vzácně, poslední známé lokality se nacházejí v Českém krasu, u Mělníka a na Moravě mezi Znojmem a Brnem a na sever po Prostějov. Na Slovensku se vyskytuje častěji, zejména v oblasti karpatského oblouku.

Daphne cneorum

Daphne cneorum

Celkové rozšíření: Submediteránně-subatlantský květenný element rozšířený pouze v Evropě (mimo severní část), od hor severního Španělska až po západní Ukrajinu a Balkánský poloostrov.

Daphne cneorum

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku patří mezi zranitelné a zákonem chráněné druhy (VU).

Daphne cneorum

Charakter ohrožení: Druh mizí přímou destrukcí stanovišť (těžbou písku, zalesňováním). V současnosti je součástí řady velkoplošných i maloplošných chráněných území. Ohrožení spočívá také v jeho sběru v době květu. Nezanedbatelná je skutečnost, že na okraji svého areálu se množí především vegetativně.

Daphne cneorum

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka

Fotografováno v Přírodní památce Branžovy, ve dnech 22.4. a 12.5.2006.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget