Tento příspěvek byl přečten2240krát!

Syn.: Empetrum procumbens Gilib., Chamaetaxus nigra Bubani, Empetrum crassifolium Raf., Empetrum medium Carmich.
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité; Empetraceae Lindl. – šichovité

empetrum-nigrum1

Popis: Poléhavý, řidčeji větvený dvoudomý keřík s větvemi plazivými, až 1m dlouhými, kořenujícími, se zřetelnými internodii. Letorosty jsou nejčastěji červenohnědé, roztroušeně žlaznaté, později olysalé, hnědé až černohnědé. Stálezelené střídavé nejčastěji rovnovážně odstálé listy jsou podlouhlé, 3-5krát delší než široké, kožovité, silně podvinuté tak, že se naspodu okraji téměř dotýkají, takto vzniklá štěrbina je úzká, málo zřetelná. Květy vyrůstají nejčastěji po jednom v paždí listů, jsou obvykle jednopohlavné. Květy mají květní plátky rozlišeny na kalich a korunu, jsou volné, korunní lístky jsou eliptické, narůžovělé až červené. Tyčinky jsou tři, pyl je v tetrádách, semeník srůstá z 2-9 plodolistů, čnělka je jedna. Plodem je kulovitá, lehce zploštělá černá peckovička s 8-10 peckami. Kvete od května do července.
empetrum-nigrum2

Záměny: Zdá se, že od velmi podobné šichy oboupohlavné (Empetrum hermaphroditum) je spolehlivě odlišitelná pouze karyologicky. Vzhledem se poněkud podobá na vřesovec (Erica carnea), od něhož se liší střídavými listy a červenými větvičkami.
empetrum-nigrum3

Ekologie: Roste především na vrchovištích, méně na rašeliništích přechodových a v rašelinných lesích, obsazuje též druhotná stanoviště jako jsou odvaly a rudné haldy nebo vřesoviště.
empetrum-nigrum4

Rozšíření v České republice: Roste především v pohraničních pohořích, na Šumavě, v Českém lese, v Krušných horách, v Jizerských horách, v Krkonoších, dále v Chebské pánvi, v Českém Švýcarsku, v Adršpašsko-teplických skalách.
empetrum-nigrum5

Celkové rozšíření: Roste na severu severní polokoule, i za polárním kruhem, směrem k jihu zvyšuje nadmořskou výšku svého výskytu.
empetrum-nigrum6

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem je chráněna v kategorii druhů silně ohrožených (§2), na Slovensku je řazen mezi druhy zranitelné.
empetrum-nigrum7

Poznámka: Podle současného pojetí je řazena do šířeji pojímané čeledi Ericaceae Juss. – vřesovcovité.

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.
Publikováno dne 1.10.2015.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště, na Velkém močále a v Přírodní rezervaci Studna u Lužné.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget