Tento příspěvek byl přečten2326krát!

Syn.: Hypericum kohlianum Spreng., Hypericum pulchrum Pall. in Bieb., Hypericopsis elegans (L.) Opiz

Čel.: Hypericaceae Juss. – třezalkovité

Hypericum elegans

Popis: Vytrvalá lysá bylina vysoká 20-40 cm s podzemními nevětvenými výběžky. Lodyha je z krátce plazivé až vystoupavé báze přímá, většinou nevětvená, se zřetelnými hlavními lištami a s úžlabními výhonky. Listy jsou přisedlé, poloobjímavé, vejčitě až kosníkovitě kopinaté, tupě špičaté, se slavě podvinutým okrajem, s drobnými siličnými nádržkami a černými tečkovitými žlázkami. Květenství je volné, vrcholičnaté, květy mají průměr 20-25 mm, kališní lístky jsou kopinaté, špičaté, žlaznatě zubaté, korunní lístky jsou světle zlatožluté, ve špičce žlaznatě tečkované. Tyčinek je asi padesát, čnělky jsou 1-2 krát delší než semeník. Plodem je tobolka s podélnými žebry, semena jsou drobná. Kvete od června do července.

Hypericum elegans

Záměny: Záměna hrozí asi především s všudypřítomnou třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum), která je na první pohled dosti podobná. Má však tmavší květy a především celokrajné kališní lístky. Poněkud podobná je též třezalka horská (Hypericum montanum), která má také kališní lístky žlaznatě zubaté, má ale stažené květenství, poněkud jinak tvarované listy a zcela oblou lodyhu. Třezalka pěkná (Hypericum pulchrum) je přízrak, který snad dosud roste kdesi na Děčínsku.

Hypericum elegans

Ekologie: Světlomilný druh rostoucí na výslunných svazích stepního a lesostepního charakteru, na bohatých zásaditých půdách na vápencích nebo bazických vyvřelinách.

Hypericum elegans

Rozšíření v České republice: Roste vzácně v severozápadních a středních Čechách a na jižní Moravě.

Hypericum elegans

Celkové rozšíření: Roste v jihovýchodní Evropě odkud zasahuje až na jižní Sibiř (po Jenisej). Osamocené výskyty se nacházejí též v Evropě střední od Porýní a Saska přes Čechy, Moravu a Slovensko po Maďarsko.

Hypericum elegans

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2r), zákonem chráněna je ve stejné kategorii (§2), na Slovensku je řazena mezi druhy ohrožené.

Hypericum elegans

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 7.1.2015.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Karlštejn, dne 19.6.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget