Tento příspěvek byl přečten1945krát!

Slovensky: ľubovník škvrnitý, německy: Gefleckte Johanniskraut, polsky dziurawiec czteroboczny.

Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité

Hypericum maculatum

Hypericum maculatum

Popis: Lodyha čtyřhranná, 20-60 cm vysoká, se slabě vystouplými lištami. Listy přisedlé, podlouhle kopinaté, eliptické až vejčité, černě a někdy i prosvítavě tečkované. Květenství volné, uspořádané v koncové laty vidlanů. Květy 2-3 cm v průměru, kališní lístky tupé až tupě špičaté, korunní lístky zlatožluté, tmavě tečkované. Tobolka přehrádkosečná. Kvete v červnu až září.

Hypericum maculatum

Záměny: Velmi snadno se může zaměnit za příbuzné druhy třezalek, které mají lodyhy hustě chlupaté (třezalka chlupatá – Hypericum hirsutum), oblé (třezalka horská – Hypericum montanum), se 2 lištami (třezalka tečkovaná – Hypericum perforatum) nebo 4hranné, ale s lištami nápadně křídlovitě vystouplými (třezalka čtyřkřídlá – Hypericum tetrapterum).

Hypericum maculatum

Ekologie: Louky (převážně horské), pastviny, lesní okraje, vysokostébelné nivy, prameniště.

Hypericum maculatum

Rozšíření v České a Slovenské republice: V České i Slovenské republice je hojná, zejména v hornatých oblastech (často zde vytváří až souvislé porosty), v nižších polohách se objevuje vzácně (roste od pahorkatin až do alpínského stupně).

Hypericum maculatum

Celkové rozšíření: Téměř celá Evropa mimo jihovýchodní části (pobřeží Černého moře) a Arktidy, dále západní Sibiř.

Hypericum maculatum

Autor fotografií: Radim Cibulka.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Fotografováno v Dolním Žlebu u Děčína, dne 11.7.2015 a v Přírodní památce Chebzí, v červnu roku 2010.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget