Tento příspěvek byl přečten2533krát!

Slovensky: klinček moravský, německy: Mährische Nelke.

Syn.: Dianthus caesius Sm. subsp. moravicus (Kovanda) Holub

Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Dianthus moravicus

Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá sivozelená bylina vysoká 10-20 cm, s větveným oddenkem. Lodyhy jsou krátce vystoupavé nebo přímé, oblé, lysé, jedno až dvoukvěté, s třemi až čtyřmi lodyžními články a nevýraznými uzlinami. Listy jsou přisedlé, bez palistů, na bázi pochvaté, čárkovité až úzce trojúhelníkovité, v horní třetině zúžené, špičaté, kratší než lodyžní články. Květy jsou pětičetné, vonné, podkališní listénce jsou čtyři, eliptické až okrouhle vejčité, kalich je pětizubý, trubkovitý, lysý, hladký, zelený, červenofialově naběhlý, se zuby většinou bez blanitého lemu. Korunní lístky jsou nehetnaté, čepel je obvejčitá až okrouhlá, k bázi klínovitě zúžená, zastřihovaně zubatá až dřípená, 12-15 mm dlouhá, červená nebo růžová, na líci ve střední části chlupatá, nehet je poněkud delší než kalich. Plodem je vejčitě válcovitá jednopouzdrá tobolka otevírající se čtyřmi zuby, je zdéli kalicha nebo o málo delší. Semena jsou drobná. Kvete od května do června.

Dianthus moravicus

Záměny: Vzhledově je, ač bezprostředně nepříbuzný, velmi podobný hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Liší se řadou drobných znaků, hvozdík sivý má například vůči kalichu delší tobolky. Rostou-li oba druhy vedle sebe, jsou docela dobře odlišitelné, v přírodě se však nepotkávají: v Čechách roste vzácně hvozdík sivý, na Moravě zase hvozdík moravský. To byl důvod, proč hvozdík moravský jako druh dosti dlouho unikal pozornosti, jaksi se mělo za to, že jde o hvozdík sivý známý i z Čech. Záměna s ostatními našimi původními hvozdíky už hrozí mnohem méně.

Dianthus moravicus

Dianthus moravicus

Ekologie: Roste na skalách a skalnatých svazích v říčních údolích bez užšího vztahu k druhu horniny.

Dianthus moravicus

Rozšíření v České republice: Roste pouze na jižní Moravě, v údolí Jihlavy a Rokytné v oblasti jejich soutoku a v údolí Dyje a Želetavky, dohromady asi na šesti lokalitách.

Dianthus moravicus

Celkové rozšíření: Roste na jižní Moravě a v přilehlé části Rakouska.

Dianthus moravicus

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny České republiky (C2r), zákonem je chráněn jako druh kriticky ohrožený (§1).

Dianthus moravicus

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Krumlovsko-rokytenské slepence, dne 1.7.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget