Tento příspěvek byl přečten1029krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

Netopýr Saviův

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Výrazný zlatavý nádech srsti má také netopýr severní (Eptesicus nilssonii), který je ale větší (délka těla přesahuje 54 mm). Důležitým rozlišovacím znakem je i vyčnívající špička ocasu v délce 3–5 mm (spolehlivé rozlišení od zástupců rodu Pipistrellus).

Ekologie: Netopýr Saviův je vázán na skalnaté oblasti, ve své domovině je zaznamenáván jak na útesech při skalnatém pobřeží Středozemního moře, tak v horských oblastech. U nás je k zastižení ve skalních puklinách a ve štěrbinách na budovách.

Celkový areál rozšíření: Palearktický druh rozšířený v teplých oblastech Evropy – od Portugalska, Španělska, jižní Francie, přes Itálii, Chorvatsko až po státy Balkánského poloostrova. Souvislý areál zasahuje na severu po Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko a jižní Slovensko. Na východě zasahuje do Střední Asie a podhůří Himálaje. Uváděn je i z Maroka, severu Alžírska, Tuniska a Kanárských ostrovů, kde by se mohlo jednat i o jiný, příbuzný druh.

Rozšíření na území České republiky: Vzácný druh netopýra, který byl poprvé prokazatelně na našem území zjištěn až v roce 2001. Známé jsou jeho výskyty především na jižní Moravě – nejčastěji na Brněnsku, také na Břeclavsku, v okolí Lednice a na Znojemsku. Později byl potvrzen i v Praze a v roce 2017 byl také v Českém Švýcarsku. Vždy se jednalo pouze o ojedinělé nálezy.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Netopýr Saviův byl nalezen v Praze zatím pouze jednou a to když se na konci roku 2013 s překvapením dostal do záchranné stanice (po tom co zalétl do jedné z kanceláří na Malé Straně). Na jaře byl vypuštěn s ostatními netopýry.

Ohrožení a ochrana: Druh má v posledních přibližně 30 letech tendenci k rozšiřování areálu, což zřejmě souvisí jak s celkovou změnou klimatu (oteplování), tak i tendencí k synantropnímu chování. Ochrana je stejná jako u jiných netopýrů, jeskyním se tento druh zpravidla vyhýbá. Podle červeného seznamu je řazen mezi druhy, o kterých nejsou dostatečné informace (DD), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografie: Lukáš Jurek.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.