Tento příspěvek byl přečten849krát!

Třída: Mammalia – savci

Řád: Chiroptera – letouni

Čeleď: Vespertilionidae – netopýrovití

Netopýr nejmenší

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Patří mezi nejmenší evropské netopýry, velikostně se ale překrývá s velmi podobným netopýrem hvízdavým (Pipistrellus pipistrellus). Mimo echolokačních hlasů je poznatelný kombinací více znaků, mj. se vyznačuje krátkým a shora tupě ukončeným čenichem, zřetelně nízkým kožitým valem mezi nozdrami a zvláštním políčkem v žilnatině křídla.

Ekologie: Lesní druh vyhledávající nejčastěji nížinné lužní lesy, ale také listnaté i smíšené lesy nebo parkovou krajinu. Sjednocujícím prvkem je dostatečné množství vodních ploch nebo vlhkých biotopů nebo se jedná o rybničnaté oblasti. Jako štěrbinový druh obsazuje stromové dutiny nebo nejrůznější mezery na budovách.

Celkový areál rozšíření: Celkový areál tohoto nově rozlišovaného taxonu zatím není dostatečně známý, ale pravděpodobně zahrnuje větší část Evropy. Je znám z jižního Norska a jižního Švédska až do Středomoří. Směrem na východ je udáván ze střední a západní části Ruska a Zakavkazí. Hlavní vývojové centrum se podle zvýšené genetické variability nachází ve východním Středomoří.

Rozšíření na území České republiky: Nesouvislý areál zahrnuje čtyři výraznější oblasti výskytu. Jednak je to nížinná oblast Moravy a Slezska (Podyjí, Hornomoravský a Dolnomoravský úval), dále jižní Čechy (jihočeské pánve až po podhůří Šumavy), střední Čechy (Polabí, Povltaví a) a severní Čechy (Pojizeří, Jablonecko, Českolipsko).

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Netopýr nejmenší je detektorem ultrazvukových signálů zaznamenáván nerovnoměrně v celé Praze s větší frekvencí nálezů v Oboře Hvězda a v parcích Malé Strany, také na Letné nebo ve Stromovce. Zjištěn byl i v dalších, zejména lesnatých částech Prahy (Kunratický les, Modřanská rokle) a ojediněle i jinde.

Ohrožení a ochrana: Netopýr nejmenší může být ohrožen úbytkem stromů s dutinami nebo při přestavbě střech a půdních prostor (v době, kdy se ukrývá pod střešní krytinou). V době zimování je nacházen vzácně ve štolách či jeskyních. Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografie: Tomáš Svačina.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.