Tento příspěvek byl přečten756krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

Netopýr severní

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Pro dvoubarevnou srst na hřbetě je záměna možná s netopýrem večerním (Eptesicus serotinus), je však výrazně menší, nemá epiblemu, boltce a létací blány má tmavé, až černé, srst je tmavší s ostrým barevným přechodem na krku. Tmavé chlupy na hřbetě mají nápadný zlatavý nádech jako u netopýra Saviova (Hypsugo savii), ten  je ale menší.

Ekologie: Původně druh jehličnatých a smíšených lesů a navazujících bezlesých stanovišť, který začíná osídlovat i členitou krajinu, v níž se střídají i louky a vodní plochy. Nověji se začíná objevovat i na člověkem ovlivněných stanovištích, jako je městská zástavba. Letní kolonie vytváří ve štěrbinových úkrytech v budovách, za dřevěným obložením a v sousedství komínů. V zimním období je alespoň část populace zaznamenávána v jeskyních, štolách i opuštěných podzemních stavbách.

Celkový areál rozšíření: Rozsáhlý areál zahrnuje území od západní Francie přes Kavkaz, Írán, Střední Asii až po Čínu, východní Sibiř, Koreu a Japonsko. V Evropě se vyskytuje i daleko na severu – dosahuje až k polárnímu kruhu (zahrnuje téměř celou Skandinávii). Jižní hranice probíhá Rakouskem a Bulharskem.

Netopýr severní

Rozšíření na území České republiky: Druh především horských a podhorských poloh s optimem výskytu v nadmořských výškách 600 až 1600 m n.m. V důsledku populační expanze se začal objevovat ve vrchovinách a v letním období a během přeletů i v níže položených oblastech (Moravský kras, Křivoklátsko, Znojemsko, jihočeské pánve aj.).

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Výskyt netopýra severního se v Praze nikdy příliš nepředpokládal, protože to je druh spíše vyšších poloh. Přesto byl v roce 2006 učiněn první nález v Třebonicích. Pozdější nálezy v Komořanech a Zbraslavi potvrdily jeho trvalou přítomnost i v okrajových územích Prahy.

Ohrožení a ochrana: Je třeba chránit původní přirozené biotopy výskytu (lesnatá území). Ohrožení spočívá i v ničení vhodných úkrytů na budovách, způsobeným nevhodnými rekonstrukcemi (zejména uzavírání vletových otvorů). Podle červeného seznamu je řazen mezi málo dotčené druhy (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

Netopýr severní

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Lukáš Jurek.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.