Tento příspěvek byl přečten1494krát!

Syn.: Peucedanum ostruthium (L.) Koch
Čel.: Apiaceae – miříkovité

Imperatoria ostruthium, všedobr horský

Popis: Aromatická (po celeru páchnoucí) rostlina s lysou a rýhovanou lodyhou, vysokou 30-100 cm. Dolní listy dlouze řapíkaté, 3četné, s lístky nepravidelně 2x pilovitými. Okolíky velké, obal chybí, kalich nezřetelný, koruna prostoplátečná, korunní lístky bílé nebo načervernalé. Dvounažky se 3 hřbetními žebry a široce křídlatými postranními žebry. Kvete od června do srpna.

Imperatoria ostruthium, všedobr horský

Ekologie: Břehy potoků, louky, podél cest, ruderální stanoviště v místech dřívějšího osídlení. Roste od podhorského do subalpínského stupně.

Rozšíření: Pravděpodobně pouze Alpy, Pyreneje, hory středního Španělska, jinde v Evropě pouze s druhotným výskytem. V ČR zejména v pohraničních horách a na Českomoravské vrchovině, v SR pouze vzácně zplaňující.

Záměny: Je třeba odlišit bolševník obecný (Heracleum sphondylium), který se vyznačuje štětinatě chlupatou lodyhou, podobný děhel lesní (Angelica sylvestris) má listy 2-3x lichozpeřené a nažky s užšími křídlatými žebry.

Imperatoria ostruthium, všedobr horský

Ohrožení: V České republice řazen k druhům vyžadujícím další pozornost (C4a), zákonem není chráněn.

Poznámka: Často pěstovaný jako léčivá rostlina v horských oblastech nebo i vysazován pro dobytek.

Imperatoria ostruthium, všedobr horský

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 22.4.2013.

Fotografováno v Krkonoších, u Špindlerova Mlýna.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget