Tento příspěvek byl přečten480krát!

Syn.: Cochlidiospermum praecox (All.) Opiz; Veronica acinifolia L. sensu Willd.; Veronica segetalis Pers.; Veronica viscosa Kit. ex A. Dietr.

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité

Veronica praecox

Veronica praecox

Popis: Jednoleté až dvouleté rostliny. Lodyha nevětvená, přímá, žláznatě pýřitá, 5–15 cm dlouhá. Listy vstřícné, dolní krátce řapíkaté, vejčité, na bázi zaokrouhlené až mělce srdčité, horní téměř přisedlé, po okraji hluboce hrubě vroubkovaně, vzácněji až peřenodílné. Květenství je vrcholový hrozen, řídký, všestranný, dolní listeny podobné listům a hustě chlupaté a žláznaté, květní stopky zdéli listenů, kališní cípy podlouhlé až podlouhle vejčité, kališní ušty 4, koruna 3–5 mm v průměru, sytě modrá. Tobolky obvejčité, žláznatě pýřité, zářez mělký, plochý, čnělka za plodu rovná, nitkovitá, až 2 mm dlouhá, mnohem delší než zářez.

Veronica praecox

Veronica praecox

Záměny: Podobný rozrazil rolní (Veronica arvensis) má čepele horních listů pouze mělce vroubkované, nikoliv hrubě vroubkované, plodní stopky dosahují maximálně zdéli poloviny kalicha a jsou pouze do 2 mm dlouhé (u V. praecox 5–10 mm dlouhé), tobolky nejsou na ploše žláznatě chlupaté. Další podobné jarní druhy – rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii) a rozrazil jarní (Veronica verna) mají horní listy peřenodílné až dlanitodílné.

Veronica praecox

Veronica praecox

Veronica praecox

Ekologie: Výslunné travnaté a skalnaté stráně, náspy cest, meze, úhory, pole, vápnomilný druh (preferuje vápnité podklady či bazické vyvřeliny).

Veronica praecox

Veronica praecox

Rozšíření v České republice: Roztroušeně  v teplých oblastech severozápadních a středních Čechách a na jižní Moravě, jinde vzácně.

Veronica praecox

Celkové rozšíření: Centrum výskytu se nachází ve střední a jižní Evropě, od Španělska po jižní Ukrajinu, na severu zasahuje do jižního Švédska, dále na Kavkazu a v horách severozápadní Afriky.

Veronica praecox

Veronica praecox

Ohrožení: Patří mezi téměř ohrožené druhy (NT) a druhy ohrožené (C3), zákonem chráněn není.

Veronica praecox

Veronica praecox

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Zmrzlík 7.4.2019 a v přírodní rezervaci Milá 26.3.2022.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget