Tento příspěvek byl přečten1677krát!

Syn.: Knautia pseudolongifolia (Szabó) Żmuda
Čel.: Dipsacaceae – štětkovité

Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia, chrastavec rolní krkonošský

Popis: Lodyha přímá, 25-45 cm, vysoká, nevětvená, drsně chlupatá, řídce a chudě listnatá. Listy přízemní růžice s čepelí úzce obkopinatou až obvejčitou, řídce štětinatou, lodyžní listy peřenolaločné až peřenoklané (příp. až peřenodílné), v obrysu úzce kopinaté, s asymetricky vyvinutými postraními úkrojky a koncovým úkrojkem dosahujícím celkové délky listu. Strboul až 4 cm v průměru, koruna růžová až růžově fialová. Nažky delší než 5,2 mm. Kvete od července do září.

Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia, chrastavec rolní krkonošský

Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia, chrastavec rolní krkonošský

Ekologie: Subalpinské trávníky na příkrých svazích a při okrajích sutí (na nevelké žíle krystalického vápence a erlánu).

Rozšíření: Endemit Krkonoš (jediná populace se nachází ve veřejnosti nepřístupné části Kotelných jam).

Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia, chrastavec rolní krkonošský

Záměny: Nedělené nebo nanejvýš peřenoklané listy (příp. až peřenodílné), jež jsou téměř lysé a velké úbory dostatečně postačují k odlišení dalších zástupců z příbuzenstva chrastavce rolního (K. arvensis s.l.).

Ohrožení: V České republice řazen ke kriticky ohroženým druhům (C1r), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1).

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 19.4.2013.

Fotografováno v Krkonoších, Kotelné jámy.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget