Tento příspěvek byl přečten2092krát!

Čeleď: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité

Lactuca perennis

Popis: Rostliny vytrvalé, bez výběžků, lodyha přímá, 60 (až 80) cm vysoká, nahoře větvená. Listy v obrysu elipsovitě podlouhlé, listové úkrojky kopinaté až čárkovité, celokrajné nebo zubaté, dolní listy krátce stopkaté, horní přisedlé, nejvyšší kopinaté. Úbor v chocholíku, s vystoupavými větvemi, na 2-8 cm dlouhých stopkách, v průměru až 4 cm veliké, listeny zákrovu střechovitě se kryjící, vnější vejčité, vnitřní kopinaté, úbory s 12-20 květy. Květy v 1-3 kruzích, fialové, delší než zákrov. Nažky černé, slabě zploštělé, na obou stranách s jednou podélnou rýhou, zobánek stejně dlouhý jako tělo nažky, báze zobánku bez zoubkatého lemu. Kvete od května do června.

 Lactuca perennis

Ekologie: Výslunné i zarůstající skály, skalní štěrbiny, kamenité stráně, sutě.

 Lactuca perennis

Rozšíření celkové: Nerovnoměrně v Evropě, s převahou v jižní části – zaznamenána ve Francii, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Německu, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, na Balkáně a v Ukrajině.

 Lactuca perennis

Rozšíření v České republice: Roztroušeně ve středních a severních Čechách, především v teplých oblastech říčních údolí Labe (České středohoří), Vltavy (Dolní Povltaví) a Berounky (Český kras).

 Lactuca perennis

Záměny: Hrozí jedině s některými jinými druhy locik, které mají ale obvykle žluté květy a nejsou vytrvalé. Ve sterilním stavu může na podobných stanovištích růst locika prutnatá (Lactuca viminea), její lodyžní listy se vyznačují až 2 cm velkými oušky zakrývající lodyhu.

 Lactuca perennis

Ohrožení: V České republice patří k ohroženým druhům (C3), zákonem není chráněn.

 Lactuca perennis

Výskyt na území Městské části Praha-Troja, potažmo Přírodního parku Drahaň-Troja: Teplomilný druh rostoucí v areálu přírodního parku roztroušeně pouze na mělkých kamenitých půdách skalnatých svahů. Již v 19. století byl uváděn „mezi Trojou a Klecany“, v současnosti je znám z chráněných území Bohnické údolí, Čimické údolí, Havránka, Jabloňka, Podhoří a Zámky, mimo chráněná území u usedlosti Sklenářka.

 Lactuca perennis

Fotografováno v přírodní památce Baba, dne 28.4.2014 a v přírodní památce Zámky, dne 8.5.2009.

logo_troja

 

Na projekt „Za trojskou přírodou“ finančně přispěla Městská část Praha-Troja.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget