Tento příspěvek byl přečten2065krát!

Syn.: Orobus palustris (L.) Rchb., Lathyrus myrtifolius Muhl. ex Willd., Orobus myrtifolius (Muhl. ex Willd.) A. Hall, Lathyrus pilosus Cham.

Čel.: Fabaceae Lindl. – bobovité

Lathyrus palustris

Popis: Vytrvalá, popínavá bylina s plazivými oddenky, vysoká 30-70 cm. Lodyha je křídlatá, popínavá nebo vystoupavá, listy jsou řapíkaté, řapík je nekřídlatý, s úzkým lemem, listy mají 2-3(-4) páry lístků, jsou zakončené úponkou. Lístky jsou čárkovitě kopinaté až podlouhlé, celokrajné, jasně zelené až nasivělé, krátce řapíčkaté. Palisty jsou polostřelovité, bylinné, dlouhé obvykle kolem jednoho centimetru. Květenství je hroznovité, nepříliš bohaté (nejč. 3-6 květů), květní stopky jsou delší nebo stejně tak dlouhé jako podpůrný list. Květy jsou šikmo odstálé, koruna je purpurově fialová, po odkvětu modrá, pavéza je široce obvejčitá, člunek je bělavý. Kališní cípy jsou špičaté, přibližně stejně dlouhé nebo kratší jako kališní trubka, dolní jsou delší než horní. Plodem je lysý lusk, semena jsou kulovitá až vejcovitá. Kvete od června do srpna.

hrachor bahenní

Záměny: Nejpodobnější se jeví vzácný hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus), který má větší palisty, širší lístky, sytě růžové květy a roste na jiných stanovištích.

Lathyrus palustris, hrachor bahenní

Ekologie: Roste na vlhkých až bažinatých loukách a slatinách, v lemech nivních křovin, v rákosinách (v Polabí často v porostech chrastice rákosovité), na zaplavovaných místech, na humózních, bazických, někdy i mírně zasolených půdách.

Lathyrus palustris, hrachor bahenní

Rozšíření v České republice: U nás rostl dříve roztroušeně, mnohde vymizel, dnes roste hojněji ve středním Polabí, v Hornomoravském úvalu a v jihomoravských úvalech. Ojediněle roste i jinde, v posledních letech byl také objeven na některých nových místech.

Lathyrus palustris, hrachor bahenní

Celkové rozšíření: Má rozsáhlý areál na severu severní polokoule, roste téměř v celé Evropě, na jihu je ovšem vzácný nebo chybí, roste v Asii i v severní Americe, především v pásu od západní Evropy na Sibiř.

Lathyrus palustris, hrachor bahenní

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku patří mezi druhy ohrožené a zákonem chráněné.

Lathyrus palustris, hrachor bahenní

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 15.1.2014.

Fotografováno v Polabí: v národní přírodní rezervaci Libický luh (louka Německá) a v evropsky významné lokalitě (přírodní rezervaci) Káraný-Hrbáčkovy tůně (louka u Císařské Kuchyně).

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget